Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ

Την Πέμπτη 26 Μαϊου 2016 (ώρα 16:15-16:45 ΠΑΜ16, από κοινού Τμήμα Α και Τμήμα Β) θα πραγματοποιηθεί επαναληπτική εξέταση προόδου στην ύλη της Εισαγωγής στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ (ύλη έως και το κεφάλαιο: Μακροοικονομική πολιτική σε μια ανοικτή οικονομία). Η συμμετοχή είναι προαιρετική.

Ο διδάσκων

Νίκος Γιαννακόπουλος