Σύμβουλος Σπουδών

Σύμφωνα με απόφαση του Τμήματος (αρ. συνεδρίασης 5/15.01.2020) ορίζεται ως Σύμβουλος Σπουδών για τους Πρωτοετείς Φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 ο Πρόεδρος του Τμήματος Καθηγητής κ. Μιχαήλ Ντεμούσης.

Οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Ντεμούση κατά τις ώρες γραφείου του, και να συζητούν μαζί του οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τις σπουδές τους.