Λοιπό διδακτικό προσωπικό

Χατζοπούλου Εύη

Λοιπό διδακτικό προσωπικό
Χατζοπούλου Εύη
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Συμπεριφορά Καταναλωτή
E-mail: 
Ώρες γραφείου: 
Δευτέρα 18:00-20:00

Δουκάκης Κωνσταντίνος

Λοιπό διδακτικό προσωπικό
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Οικονομική Ιστορία
E-mail: 
Ώρες γραφείου: 
Παρασκευή 12:00-14:00

Στάικος Δημήτρης

Λοιπό διδακτικό προσωπικό
Στάικος Δημήτρης
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική
E-mail: 
Ώρες γραφείου: 
Τρίτη 10:00 - 13:00

Χατζησταμούλου Νικόλαος

Λοιπό διδακτικό προσωπικό
Χατζησταμούλου Νικόλαος
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Εφαρμοσμένη Μικροοικονομετρία
E-mail: 
Ώρες γραφείου: 
Τετάρτη 10.00-11.00 και 18.00-20.00 (καθώς και κατόπιν συνεννόησης)