Λοιπό διδακτικό προσωπικό

Στούπος Νικόλαος

Λοιπό διδακτικό προσωπικό
Nikolaos Stoupos
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Διεθνής Χρηματοοικονομικής και Διαχείριση Συναλλαγματικού Κινδύνου
E-mail: 
Ώρες γραφείου: 
Παρασκευή 16.00 – 17.00

Χατζοπούλου Εύη

Λοιπό διδακτικό προσωπικό
Χατζοπούλου Εύη
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Συμπεριφορά Καταναλωτή
E-mail: 
Ώρες γραφείου: 
Δευτέρα 18:00-20:00

Δουκάκης Κωνσταντίνος

Λοιπό διδακτικό προσωπικό
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Οικονομική Ιστορία
E-mail: 
Ώρες γραφείου: 
Παρασκευή 10:00-13:00

Στάικος Δημήτρης

Λοιπό διδακτικό προσωπικό
Στάικος Δημήτρης
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική
E-mail: 
Ώρες γραφείου: 
Τρίτη 10:00 - 13:00

Χατζησταμούλου Νικόλαος

Λοιπό διδακτικό προσωπικό
Chatzistamoulou N.
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Εφαρμοσμένη Μικροοικονομετρία
E-mail: 
Ώρες γραφείου: 
Τρίτη 13.00-14.00 (καθώς και κατόπιν συνεννόησης)