Λοιπό διδακτικό προσωπικό

Τσαρσιταλίδου Σοφία

Λοιπό διδακτικό προσωπικό
Sofia Tsarsitalidou
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Εφαρμοσμένη Μακροοικονομική, Οικονομική Πολιτική
E-mail: 
Ώρες γραφείου: 
Τετάρτη 14:00-16:00

Ραυτοπούλου Αθηνά

Λοιπό διδακτικό προσωπικό
Athina Raftopoulou
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Μικροοικονομική, Οικονομικά της Υγείας, Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
E-mail: 
Ώρες γραφείου: 
Τρίτη 11.00-13.00
Τετάρτη 11.00-12.00
(καθώς και κατόπιν συνεννόησης)

Παχής Δημήτρης

Λοιπό διδακτικό προσωπικό
Δημήτρης Παχής
E-mail: 
Ώρες γραφείου: 
Παρασκευή 14:00 - 16:00

Χατζησταμούλου Νικόλαος

Λοιπό διδακτικό προσωπικό
Chatzistamoulou N.
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Εφαρμοσμένη Μικροοικονομετρία
E-mail: 
Ώρες γραφείου: 
Τετάρτη 16.00-19.00