Σκούρας Δημήτριος

Καθηγητής
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Εκπαιδευτική άδεια

Υπηρετεί στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών από το 1994. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στον τομέα της περιφερειακής οικονομικής. 

Εκπαίδευση

  • Post Graduate Diploma in Statistics, Department of Mathematics, University of Essex, U.K. 1992
  • Ph.D. Department of Geography, University of Aberdeen, 1990
  • M.Sc. Department of Geography, University of Aberdeen, 1986
  • Πτυχιούχος του Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, 1985.

Γνωστικό Αντικείμενο

Περιφερειακή Οικονομική

Αναλυτικό βιογραφικό