Διοίκηση

Τα όργανα διοίκησης του Tμήματος είναι:

Η σύνθεση της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020, έχει ως εξής:

  1. Πρόεδρος: κ. Μιχαήλ Ντεμούσης, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.
  2. Αναπληρωτής Πρόεδρος: κ. Δημήτριος Ψαλτόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών
  3. Καθηγητές & Λέκτορες του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών (σύμφωνα με τους εκάστοτε επικαιροποιημένους καταλόγους).
  4. Εκπρόσωπος μελών ΕΔΙΠ: κ. Βικτωρία Δασκάλου (με θητεία 1-12-2018 έως 30-11-2019).
  5. Εκπρόσωπος μελών ΕΤΕΠ:  κ. Αλάξανδρο Ρούσσος με αναπληρωτή του την κ. Ισμήνη Γούδη (με θητεία 1-12-2018 έως 30-11-2019).
  6. Εκπρόσωπος Φοιτητών: Δεν έχει ορισθεί (με θητεία 1-12-2018 έως 30-11-2019).
  7. Εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών Φοιτητών & Υποψηφίων Διδακτόρων: Δεν έχει ορισθεί (με θητεία 1-12-2018 έως 30-11-2019)

Καθήκοντα Γραμματέα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, ασκεί η μόνιμη υπάλληλος κ. Μαρία Δαύρη.