Ανακοινώσεις

Αναπλήρωση του μαθήματος «Περιφερειακός και Χωροταξικός Σχεδιασμός»

Η αναπλήρωση του μαθήματος «Περιφερειακός και Χωροταξικός Σχεδιασμός» που δεν πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 1-3-2016 λόγω ΓΣ των φοιτητών θα γίνει την Τετάρτη 9-3-2016 στην αίθουσα ΠΑΜ 17 και ώρες 10.00-13.00.

Ο διδάσκων

Η. Κουρλιούρος

Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών σε δύο (2) Έλληνες φοιτητές για πτυχιακές σπουδές στην Κορέα για τα έτη 2016-2019

Οι αιτούντες θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και φόρμες στην Πρεσβεία της Κορέας στην Αθήνα μέχρι την 30η Μαρτίου 2016. Πληροφορίες στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

Εργαστήρια μαθήματος "Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων"

Λόγω του μεγάλου αριθμού των φοιτητών και με σκοπό την ομαλή διεξαγωγή του Εργαστηρίου στο μάθημα  "Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων", το Εργαστήριο θα διεξάγεται σε δύο ομάδες ως ακολούθως:

  1. Ομάδα Φοιτητών 3ου έτους: Δευτέρα 12:00-13:00
  2. Ομάδα Φοιτητών 4ου έτους Δευτέρα 13:00-14:00

Η έναρξη του Εργαστηρίου θα γίνει από τις 7 Μαρτίου 2016.

Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Η/Υ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Οι διδάσκοντες

Μ. Τζαγκαράκης-Β. Δασκάλου

Συμμετοχή στην Τελετή Ορκωμοσίας Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών μηνός Απριλίου

Oι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους με τα μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών τους  και επιθυμούν να συμμετέχουν στην Ορκωμοσία που θα γίνει μέσα στον Απρίλιο μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση Ορκωμοσίας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Γραμματεία του Τμήματος (ώρες και ημέρες λειτουργίας της Γραμματείας).

Σημείωση: Η ημέρα της ορκωμοσίας και η ώρα θα γνωστοποιηθούν με νέα ανακοίνωση

 

Αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης 2016 - Συνάντηση Πέμπτη 3 Μαρτίου

Επισυνάπτονται τα αποτελέσματα με τους 35 επιτυχόντες (και τους υπόλοιπους επιλαχόντες) για την πρακτική άσκηση 2016.

Παρακαλούνται οι 35 επιτυχόντες φοιτητές/τριες, να προσέλθουν στην αίθουσα ΠΑΜ2 την Πέμπτη 3 Μαρτίου 2016 στις 15:00 για ενημέρωση και συζήτηση σχετικά με την πρακτική άσκηση.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

Ιωάννης Βενέτης, Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Σελίδες

Εγγραφή στο