Υποδείγματα Δυναμικών Κοινών Παραγόντων και οι Εφαρμογές τους στη Χρηματοοικονομική Οικονομετρία

Διδακτορική Διατριβή
Έτος έναρξης: 
2017

Σκοπός της διδακτορικής διατριβής είναι η διερεύνηση και η αναγνώριση κοινών παραγόντων οι οποίοι βοηθούν στην πρόβλεψη μακροοικονομικών και χρηματοοικονομικών μεγεθών.