Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Παρουσίαση ηλεκτρονικών υπηρεσιών Πανεπιστημίου Πατρών

Ηλεκτρονικό Σύστημα Συχνών Ερωτήσεων - Αθηνά

https://athena.upatras.gr/ 

UPnet ID

Ο λογαριασμός με τη μορφή username και password που χρησιμοποιείται για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών. Παρέχεται σε έντυπο κατά την πρώτη εγγραφή του προπτυχιακού φοιτητή από τη Γραμματεία. Στους μεταπτυχιακούς/διδακτορικούς φοιτητές μετά από αίτηση στο http://mussa.upnet.gr/. Πληροφορίες και Γραφείο Αρωγής στο http://www.upnet.gr/

Hλεκτρονική γραμματεία

https://progress.upatras.gr/

Εγγραφή, ανανέωση εγγραφής, δήλωση μαθημάτων, πρόσβαση στην καρτέλα και πολλές άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες παρέχει το υποσύστημα της ηλεκτρονικής Γραμματείας του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος του Ψηφιακού Άλματος. Γραφείο Αρωγής στο itdesk@upatras.gr

eclass

http://eclass.upatras.gr/

Πρόσβαση στο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων του Τμήματος ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου παρέχει η πλατφόρμα ηλεκτρονικών μαθημάτων Open eClass. Δείτε τη λίστα των ηλεκτρονικών μαθημάτων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.

Maps Classrooms

https://maps.classrooms.upatras.gr

Στην πλατφόρμα, η οποία είναι συμβατή με όλες τις φορητές συσκευές, καταγράφονται για κάθε αίθουσα τα παρακάτω δεδομένα: Όνομα, Τμήμα, Κτήριο, Όροφος, Χωρητικότητα, Wifi πρόσβαση, Τύπος, Στίγμα στον Χάρτη, Ωρολόγιο Πρόγραμμα.  Η υπηρεσία είναι συνδεδεμένη με το υπάρχον σύστημα αιθουσιολογίου του Πανεπιστήμιου Πατρών, https://classrooms.upatras.gr, ώστε οι φοιτητές να μπορούν να ανακατευθυνθούν και να δουν από το ίδιο περιβάλλον και το πρόγραμμα της κάθε αίθουσας, ενώ ταυτόχρονα ενημερώνεται οποιαδήποτε τροποποίηση στο ωρολόγιο πρόγραμμα χρήσης της κάθε αίθουσας.

Ακαδημαϊκή ταυτότητα

http://academicid.minedu.gov.gr/

Ακαδημαϊκή ταυτότητα και δελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου (πάσο) σε μία κάρτα

email

http://mail.upnet.gr/

Πανεπιστημιακό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την επικοινωνία προπτυχιακών φοιτητών με διδάσκοντες και το Πανεπιστήμιο.

http://mail.upatras.gr/

Πανεπιστημιακό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προς μέλη του προσωπικού και μεταπτυχιακούς φοιτητές

Εύδοξος

http://eudoxus.gr/

Ηλεκτρονική πλατφόρμα επιλογής συγγραμμάτων για όλους τους φοιτητές. Τα συγγράμματα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 του Τμήματος είναι διαθέσιμα εδώ:

https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/1316/2019

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

https://library.upatras.gr/

Ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης και αναζήτησης σε βιβλιογραφικές βάσεις καθώς και ψηφιακές συλλογές ανοικτής πρόσβασης.

Λογισμικό

Άδειες λογισμικού για ακαδημαϊκή χρήση χωρίς κόστος ειδικά για φοιτητές

http://www.upnet.gr/software/

Υπολογιστικό νέφος της εκπαίδευσης (cloud)

http://okeanos.grnet.gr/