Δηλώσεις μαθημάτων

Οι φοιτητές που δεν έκαναν δήλωση μαθημάτων  (δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου-δηλώσεις μαθημάτων επί πτυχίω) μέσα στις προθεσμίες που δόθηκαν μπορούν να υποβαλλουν Αίτηση στο  e-mai : . κατά τις ημερομηνίες 21 και 22.12.2020.

Επισυνάπτεται η Αίτηση.

Σημείωση: Τα μαθήματα θα αναφέρονται αναλυτικά όπως αναγρόφονται στην επισυναπτόμενη αίτηση.

Συνημμένα Αρχεία: