Πατρώνης Βασίλειος

Καθηγητής
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Ώρες Γραφείου δια ζώσης: Τρίτη 12-2 κατόπιν προσυνεννόησης με τον διδάσκοντα στο mail patronis@upatras.gr για την αποφυγή συνωστισμού
Ώρες Γραφείου διαδικτυακά: Τετάρτη 11-12 και Πέμπτη 12-13. skype for business name: patronis@upatras.gr

Υπηρετεί στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών από το 1996. Διδάσκει Οικονομική Ιστορία, Εξέλιξη Οικονομικής Σκέψης, Εισαγωγή στην Ελληνική Οικονομία και Ελληνική Οικονομική Ιστορία. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην Ευρωπαϊκή και Ελληνική Οικονομική Ιστορία (18ος-20ός αιώνας) και στην Εξέλιξη της Οικονομικής Σκέψης.

Εκπαίδευση

Πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, 1982. D.E.A Université de Paris I (Sorbonne), 1983. Doctorat, Université de Paris I (Sorbonne), 1992. 

Γνωστικό Αντικείμενο

Οικονομική Ιστορία - Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης

Αναλυτικό βιογραφικό