Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
  • English
  • Ελληνικά
home
email
map
document
calendar
calendar
Σας ευχαριστούμε που επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1985 με το Π.Δ. 325. Από το 1997, και με το Π.Δ. 85/1998 με το οποίο και αποκτά τη σημερινή του μορφή, το Τμήμα λειτουργεί στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης του Πανεπιστημίου Πατρών στο Ρίο. Από το 2004 λειτουργούν δύο κύκλοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη που οδηγούν (α) στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης και (β) στο Διδακτορικό Δίπλωμα.
Σκοπός του Τμήματος είναι η συμβολή στην προαγωγή της Οικονομικής Επιστήμης και η εκπαίδευση οικονομολόγων υψηλού επιπέδου. Το επιστημονικό προσωπικό του Τμήματος έχει σημαντική συμβολή στον διεθνή επιστημονικό χώρο και πρόσφατες αξιολογήσεις της ερευνητικής δραστηριότητας των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών στην Ελλάδα κατατάσσουν το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών ανάμεσα στα κορυφαία.

Το Τμήμα τοποθετείται εξαιρετικά υψηλά στις πρώτες προτιμήσεις των υποψηφίων φοιτητών της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου μεταξύ των Τμημάτων της κατηγορίας του. Οι πτυχιούχοι του γίνονται δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές σε σημαντικά Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Επίκαιρα