Εγγραφή Πρωτοετών Φοιτητών - Ειδικής Κατηγορίας Αλλοδαπών-Αλλογενών και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών –Μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής- στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση