3ος κύκλος Φοιτητικού Διαγωνισμού για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη