Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων

Εαρινό Εξάμηνο 2022 - 2023

 Πρόγραμμα μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 (έκδοση 16.03.2023 - ώρα 12:58)

Μικρή αλλαγή στη Δημόσια Οικονομική που θα γίνεται στο ΑΜΦ-1 (αντί του 1.1)

Χειμερινό Εξάμηνο 2022 - 2023

Πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 (έκδοση της 25.10.2022)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξετάσεων

Εξετάσεις Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2023 (περιλαμβάνονται και οι επι πτυχίω)

 Πρόγραμμα εξετάσεων περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023 - έκδοση 4 στις 26/1/2023

(διόρθωση τυπογραφικού, Τρίτη 31/1, 12:00-14:00, Μαθηματικά Ι -Τμήμα Β , κος Κουνετάς)

Διαχωρισμός Φοιτητών σε Τμήματα

Ο Αριθμός Μητρώου κάθε φοιτητή/τριας καθορίζεται με την εγγραφή του στο Πανεπιστήμιο Πατρών και αναφέρεται στο πιστοποιητικό που λαμβάνεται μέσω email κατά την εγγραφή.

Ο χωρισμός των πρωτοετών φοιτητών στα Τμήματα (Α, Β) που αναφέρονται στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα για το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 θα γίνει με βάση τον αριθμό μητρώου φοιτητή/τριας ως εξής:

  • Τμήμα Α: Αριθμός Μητρώου φοιτητή/τριας που λήγει σε ΜΟΝΟ ΑΡΙΘΜΟ
  • Τμήμα Β: Αριθμός Μητρώου φοιτητή/τριας που λήγει σε ΖΥΓΟ ΑΡΙΘΜΟ
Διαχωρισμός στα Εργαστήρια μαθήματος "Εισαγωγή στους Η/Υ και τις Εφαρμογές"

Ο χωρισμός των πρωτοετών φοιτητών στα Τμήματα (Α1, Α2, Β1, Β2 και C) που αναφέρονται στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα για το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 στο μάθημα Εισαγωγή Η/Υ και Εφαρμογές θα γίνει με βάση τον αριθμό μητρώου φοιτητή/τριας ως εξής:

  • Τμήμα Α1: Αριθμός Μητρώου φοιτητή/τριας που λήγει σε ΜΟΝΟ ΑΡΙΘΜΟ στο διάστημα [1085917, 1101503]
  • Τμήμα Α2: Αριθμός Μητρώου φοιτητή/τριας που λήγει σε ΜΟΝΟ ΑΡΙΘΜΟ στο διάστημα [1101505, 1101601]
  • Τμήμα Β1: Αριθμός Μητρώου φοιτητή/τριας που λήγει σε ΖΥΓΟ ΑΡΙΘΜΟ στο διάστημα [1070862, 1101498]
  • Τμήμα Β2: Αριθμός Μητρώου φοιτητή/τριας που λήγει σε ΖΥΓΟ ΑΡΙΘΜΟ στο διάστημα [1101500, 1101600]
  • Τμήμα C: Αριθμός Μητρώου φοιτητή/τριας που είναι στο διάστημα [1101602-1103532] ανεξαρτήτως λήγοντος

​Βρείτε και εδώ σε ποιο Τμήμα ανήκετε.

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

ο ακαδημαϊκό ημερολόγιο για το τρέχον έτος αποφασίζεται από τη Σύγκλητο και είναι διαθέσιμο στον κεντρικό ιστότοπο του Πανεπιστημίου Πατρών εδώ.

Έντυπο βεβαίωσης συμμετοχής στις εξετάσεις

Το έγγραφο βεβαίωσης συμμετοχής στις εξετάσεις μπορεί να βρεθεί εδώ.