Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Πρόγραμμα Εξετάσεων Μαθημάτων

Χειμερινό Εξάμηνο 2021 - 2022

 Πρόγραμμα εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (2η έκδοση της 11.01.2022)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων

Χειμερινό Εξάμηνο 2021 - 2022

Πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (έκδοση της 3.12.2021)

Διαχωρισμός Φοιτητών σε Τμήματα
Χειμερινό εξάμηνο

Ο χωρισμός των πρωτοετών φοιτητών στα Τμήματα (Α, Β) που αναφέρονται στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα για το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 θα γίνει με βάση τον κωδικό υποψηφίου του στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, ως εξής:

  • Τμήμα Α: Κωδικός Υποψηφίου που λήγει σε ΜΟΝΟ ΑΡΙΘΜΟ
  • Τμήμα Β: Κωδικός Υποψηφίου που λήγει σε ΖΥΓΟ ΑΡΙΘΜΟ

Τα πέντε (5) Τμήματα για το μάθημα Εισαγωγή στους Η/Υ και τις Εφαρμογές καθορίζονται στον ιστότοπο του μαθήματος στο eclass (μετά από την εγγραφή του χρήστη στο μάθημα).

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

ο ακαδημαϊκό ημερολόγιο για το τρέχον έτος αποφασίζεται από τη Σύγκλητο και είναι διαθέσιμο στον κεντρικό ιστότοπο του Πανεπιστημίου Πατρών εδώ.

Έντυπο βεβαίωσης συμμετοχής στις εξετάσεις

Το έγγραφο βεβαίωσης συμμετοχής στις εξετάσεις μπορεί να βρεθεί εδώ.