Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων

Χειμερινό Εξάμηνο 2021 - 2022

Πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (έκδοση της 14.10.2021, 13:10)

Διαχωρισμός Φοιτητών σε Τμήματα
Χειμερινό εξάμηνο

Ο χωρισμός των πρωτοετών φοιτητών στα Τήματα (Α, Β, Α1, Α2, Α3, Α4, Β1, Β2, Β3) που αναφέρονται στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα για το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 θα γίνει με βάση τον κωδικό υποψηφίου του στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, ως εξής:

  • Τμήμα Α: Κωδικός Υποψηφίου που λήγει σε ΜΟΝΟ ΑΡΙΘΜΟ
  • Τμήμα Β: Κωδικός Υποψηφίου που λήγει σε ΖΥΓΟ ΑΡΙΘΜΟ

Τμήματα για το μάθημα Εισαγωγή στους Η/Υ και τις Εφαρμογές (Τμήματα ανά κωδικό υποψηφίου)

  • Τμήμα Α1: Κωδικός Υποψηφίου που λήγει σε ΜΟΝΟ ΑΡΙΘΜΟ για τους κωδικούς στο διάστημα [11069039, 21027905]
  • Τμήμα Α2: Κωδικός Υποψηφίου που λήγει σε ΜΟΝΟ ΑΡΙΘΜΟ για τους κωδικούς στο διάστημα [21028311, 21033613]
  • Τμήμα Α3Κωδικός Υποψηφίου που λήγει σε ΜΟΝΟ ΑΡΙΘΜΟ για τους κωδικούς στο διάστημα [21033619, 21040119]
  • Τμήμα Α4Κωδικός Υποψηφίου που λήγει σε ΜΟΝΟ ΑΡΙΘΜΟ για τους κωδικούς στο διάστημα [21041183, 21126803]
  • Τμήμα Β1: Κωδικός Υποψηφίου που λήγει σε ΖΥΓΟ ΑΡΙΘΜΟ για τους κωδικούς στο διάστημα [17033256, 21032358]
  • Τμήμα Β2: Κωδικός Υποψηφίου που λήγει σε ΖΥΓΟ ΑΡΙΘΜΟ για τους κωδικούς στο διάστημα [21032364, 21037294]
  • Τμήμα Β3: Κωδικός Υποψηφίου που λήγει σε ΖΥΓΟ ΑΡΙΘΜΟ για τους κωδικούς στο διάστημα [21037408, 21715486]

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο για το τρέχον έτος αποφασίζεται από τη Σύγκλητο και είναι διαθέσιμο στον κεντρικό ιστότοπο του Πανεπιστημίου Πατρών εδώ.

Έντυπο βεβαίωσης συμμετοχής στις εξετάσεις

Το έγγραφο βεβαίωσης συμμετοχής στις εξετάσεις μπορεί να βρεθεί εδώ.