Μαθήματα

1

2

3

Λογιστική I

ECO_131
Επιλογής Οικονομικού
Ώρες διδασκαλίας: 
3 hours per week
ECTS: 
6.00
ΔΜ: 
3.00
Βαρύτητα: 
1.50

4

5

6

7

8