Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ

Κωδικός Μαθήματος: 
ECO_DE313
Εξάμηνο: 
Έτος Σπουδών: 
Προς Φοιτητές Erasmus: 
Όχι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο κύριος σκοπός του μαθήματος συνίσταται στην εξοικείωση των φοιτητών με τις σύγχρονες τάσεις της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην κριτική προσέγγιση των βασικών εννοιών και θεωριών της διοικητικής επιστήμης, καθώς και στην ανάλυση πρακτικών που έχουν εφαρμόσει σημαντικές επιχειρήσεις.   

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να:

  • Κατανοεί με κριτική σκέψη τις βασικές θεωρίες της διοικητικής επιστήμης.
  • Κατανοεί και ερμηνεύει με κριτικό τρόπο τις διοικητικές πρακτικές στη σύγχρονη επιχείρηση.

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες:

  1. Ανάλυση θεωρητικών εννοιών και διερεύνηση εφαρμογής τους στο πλαίσιο διοικητικών πρακτικών.
  2. Παρουσίαση απόψεων και επίλυση προβλημάτων που αφορούν βασικές λειτουργίες της σύγχρονης επιχείρησης.

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα.

Περιεχόμενα μαθήματος

1.Εισαγωγή στη θεωρία των οργανώσεων
2.Η εμφάνιση της επιστημονικής διοίκησης
3.Η Σχολή των ανθρωπίνων σχέσεων
4.Οργανωτικός σχεδιασμός
5.Χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος των οργανώσεων
6.Περιβαλλοντική αβεβαιότητα
7.Αλληλεξάρτηση και συντονισμός
8.Τεχνική πολυπλοκότητα της τεχνολογίας παραγωγής
9.Επεξεργασία πληροφόρησης
10.Η συνεισφορά του H. Mintzberg στη θεωρία των οργανώσεων

Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις και Μελέτες Περίπτωσης (3 ώρες/εβδομάδα)

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

42

Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν στην ανάλυση μελετών περίπτωσης – Μικρές ατομικές εργασίες εξάσκησης

26

Αυτοτελής Μελέτη

82

Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150

Αξιολόγηση

Γραπτή εξέταση με ερωτήματα πολλαπλής επιλογής

Χρήση ΤΠΕ

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class και χρήση video

Πληροφορίες Μαθήματος

Ώρες διδασκαλίας: 
3 hours per week
Μoνάδες ECTS: 
6.00
Διδακτικές μονάδες: 
3.00
Συντελεστής Βαρύτητας: 
1.50
Γλώσσα: 
Τρόπος Παράδοσης: 

Τρέχοντες Διδάσκοντες

Συγγράμματα

Προτεινόμενα Συγγράμματα: 
- ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:86200895/0
- Εισαγωγή στο Management 2η έκδοση, Schermerhorn R. John Jr., Bachrach G. Daniel, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:77107313/0