Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι

Business Administration I

Κωδικός Μαθήματος: 
ECO_DE113
Εξάμηνο: 
Έτος Σπουδών: 
Προς Φοιτητές Erasmus: 
Όχι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στην επιστήμη του Μάνατζμεντ με έμφαση στις λειτουργίες του προγραμματισμού, της οργάνωσης, της διεύθυνσης και του ελέγχου, καθώς επίσης στους ρόλους και ικανότητες των διοικητικών στελεχών. Επιπρόσθετα, θα αναλυθούν με κριτική προσέγγιση οι βασικές έννοιες και λειτουργίες της Διοίκησης Επιχειρήσεων στο σημερινό μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον. 

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να:

  • Κατανοεί τις βασικές θεωρίες και έννοιες της Διοίκησης Επιχειρήσεων.
  • Κατανοεί με κριτική σκέψη τις λειτουργίες του Μάνατζμεντ στη σύγχρονη επιχείρηση.

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα.

Περιεχόμενα μαθήματος

  1. Εισαγωγή στο Μάνατζμεντ
  2. Ανάλυση του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης
  3. Η εργασία των διοικητικών στελεχών
  4. Προγραμματισμός
  5. Οργάνωση
  6. Διεύθυνση
  7. Έλεγχος

Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις και Μελέτες Περίπτωσης (3 ώρες/εβδομάδα)

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

42

Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν στην ανάλυση μελετών περίπτωσης

26

Αυτοτελής Μελέτη

82

Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150

Αξιολόγηση

Γραπτή εξέταση με ερωτήματα πολλαπλής επιλογής

Χρήση ΤΠΕ

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.

Πληροφορίες Μαθήματος

Συγγράμματα

Προτεινόμενα Συγγράμματα: 
- ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:86200895/0
- Μάνατζμεντ και Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Mullins Laurie J., https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:41954712/0