Οικονομική των Επιχειρήσεων

Economics of the Firm, photo: Gerd Altmann

Κωδικός Μαθήματος: 
ECO_355
Εξάμηνο: 
Έτος Σπουδών: 
Κατηγορία: 
Προς Φοιτητές Erasmus: 
Όχι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των φοιτητών στην χρησιμότητα των σπουδών τους, καταδεικνύοντας πως οι θεωρητικές γνώσεις που αποκτούν από τα μαθήματα της Μικροοικονομικής Θεωρίας, της Στατιστικής, της Οικονομετρίας κλπ. βοηθούν στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα στελέχη των επιχειρήσεων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Δεξιότητες

  1. Ικανότητα να επιδεικνύουν ευρεία και ολοκληρωμένη γνώση και κατανόηση του σκοπού και των κύριων εννοιών σε ενδιάμεσο επίπεδο της μικροοικονομικής ανάλυσης της επιχείρησης.  Να προσεγγίζουν με κριτική αντίληψη τις κύριες θεωρίες, τις αρχές, τις έννοιες και την ορολογία που βρίσκονται στον πυρήνα της επιστημονικής περιοχής.
  2. Ανάπτυξη δεξιοτήτων, τεχνικών και πρακτικών που είναι εξειδικευμένες ή προχωρημένες και εφαρμογή καθιερωμένων μεθόδων έρευνας.
  3. Διεξαγωγή κριτικής ανάλυσης, αξιολόγησης ή / και σύνθεσης ιδεών, εννοιών, πληροφοριών και θεμάτων.
  4. Πραγματοποίηση επίσημων και άτυπων παρουσιάσεων σε κοινό. Ερμηνεία, χρήση και ανάλυση ποσοτικών δεδομένων.
  5. Ανάληψη ευθύνης στα πλαίσια ομαδικών εργασιών και ανάληψη προσωπικής πρωτοβουλίας σε ορισμένες δραστηριότητες σε επαγγελματικό επίπεδο.

Περιεχόμενα μαθήματος

1) Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Οικονομική: Σχέσεις της Επιχειρησιακής Οικονομικής με άλλους επιστημονικούς κλάδους. Η διαδικασία της λήψης αποφάσεων. Η θεωρία της επιχείρησης. Ορισμός και λόγοι για την ύπαρξη κέρδους. Τα συμφέροντα της διοίκησης και το πρόβλημα εντολέα – εντολοδόχου.

2) Θεωρία Ζήτησης: Καμπύλη αγοραίας ζήτησης, συναρτήσεις ζήτησης της επιχείρησης και του κλάδου. Υπολογισμός Ελαστικότητας ζήτησης ως προς την τιμή, ελαστικότητας σημείου και τόξου. Ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή και χρηματική δαπάνη. Ελαστικότητα ως προς την τιμή και τιμολογιακή πολιτική. Ορισμό και υπολογισμός της εισοδηματικής ελαστικότητας ζήτησης. Σταυροειδείς ελαστικότητες ζήτησης. Η  ελαστικότητα ζήτησης ως προς τη διαφημιστική δαπάνη. Η συνάρτηση ζήτησης σταθερής ελαστικότητας. Παραδείγματα – Ασκήσεις.

3) Εκτίμηση Συναρτήσεων Ζήτησης: Το πρόβλημα της ταυτοποίησης. Συνεντεύξεις καταναλωτών, πειράματα αγοράς, ανάλυση παλινδρόμησης. Ερμηνεύοντας την εκτύπωση οθόνης του Η/Υ. Πολυσυγγραμικότητα, αυτοσυσχέτηση και ανάλυση καταλοίπων. Παραδείγματα και Ασκήσεις.

4) Θεωρία Παραγωγής: Συναρτήσεις παραγωγής με μία και πολλές εισροές. Ο Νόμος των φθινουσών οριακών αποδόσεων και το άριστο επίπεδο χρησιμοποίησης μιας εισροής. Καμπύλες ισοπαραγωγής. Ο οριακός λόγος τεχνικής υποκατάστασης. Ο άριστος συνδυασμός των εισροών. Αποδόσεις κλίμακας και ελαστικότητα της παραγωγής. Εκτίμηση των συναρτήσεων παραγωγής και τι μαθαίνουμε από τις εκτιμήσεις αυτές. Παραδείγματα και Ασκήσεις.

5) Ανάλυση Κόστους: Το κόστος ευκαιρίας. Συναρτήσεις βραχυχρόνιου και μακροχρόνιου κόστους. Στατιστική εκτίμηση συναρτήσεων βραχυχρόνιου και μακροχρόνιου κόστους. Οικονομίες εύρους των δραστηριοτήτων. Ανάλυση νεκρού σημείου και ανάλυση συνεισφοράς στα κέρδη. Παραδείγματα και Ασκήσεις.

6) Τεχνικές Τιμολόγησης: Τιμολόγηση βάσει της προσαύξησης του κόστους. Η πολυπαραγωγική επιχείρηση: Αλληλεξαρτήσεις της ζήτησης. Τιμολόγηση αλληλένδετων προϊόντων σε σταθερές και μεταβλητές αναλογίες. Μορφές διαφορισμού τιμών. Διαφορισμός τιμών με την χρησιμοποίηση κουπονιών. Συνδεδεμένες πωλήσεις. Τιμές εσωτερικής μεταβίβασης σε μια τέλεια ανταγωνιστική αγορά για το μεταβιβαζόμενο προϊόν. Παραδείγματα και Ασκήσεις.

7) Ανάλυση Κινδύνου: Ορισμός κινδύνου και πιθανότητας. Κατανομές πιθανοτήτων και αναμενόμενες τιμές. Συγκρίσεις των αναμενόμενων κερδών. Κατασκευή δέντρων αποφάσεων. Η αναμενόμενη αξία της πλήρους πληροφόρησης. Αποτιμώντας τη στάση απέναντι στον κίνδυνο: η προσέγγιση της χρησιμότητας. Εκτίμηση και χρησιμοποίηση των συναρτήσεων χρησιμότητας. Στάσεις απέναντι στον κίνδυνο: τρεις μορφές. Μέτρηση του κινδύνου: η τυπική απόκλιση και ο συντελεστής μεταβλητότητας. Προσαρμογή του υποδείγματος αποτίμησης ως προς τον κίνδυνο. Η κατάρα του πλειοδότη. Ο κανόνας maximin. Παραδείγματα και Ασκήσεις.

8) Προγραμματισμός επενδύσεων: Η διαδικασία πρόκρισης επενδυτικών σχεδίων. Εκτίμηση ταμειακών ροών. Μέθοδοι αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων: οι τεχνικές της καθαρής παρούσας αξίας και του εσωτερικού βαθμού απόδοσης. Το Κόστος κεφαλαίου. Προσδιορισμός του κόστους των δανειακών κεφαλαίων και των ιδίων κεφαλαίων. Το υπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων. Το σταθμικό κόστος κεφαλαίου. Έλεγχος έπειτα  από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. Παραδείγματα και Ασκήσεις.

Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις (3 ώρες/εβδομάδα)

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις, 3 ώρες εβδομαδιαίως

(3Χ13)=39 ώρες

 Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας

72 ώρες

Εκπόνηση μελετών (projects) και επίλυση ασκήσεων

39 ώρες

Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150 ώρες

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών και η τελική τους βαθμολογία διαμορφώνεται αφενός από την υποβολή ατομικών και ομαδικών εργασιών με συντελεστή στάθμισης 30% και αφετέρου από την επίδοση τους στην γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου με 70%. Τα κριτήρια της αξιολόγησης είναι σαφώς προσδιορισμένα και αναρτημένα στην σχετική σελίδα του μαθήματος: http://eclass.upatras.gr/courses/ECON1230

Χρήση ΤΠΕ

  • Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και επικοινωνία με τους φοιτητές (e-class).
  • Παραδόσεις - παρουσιάσεις της ύλης με τη χρήση διαφανειών και υποδειγματική επίλυση – παρουσίαση μελετών περίπτωσης από ομάδες φοιτητών.

Πληροφορίες Μαθήματος

Τρέχοντες Διδάσκοντες

Διδάσκων: 

Ραυτοπούλου Αθηνά

Λοιπό διδακτικό προσωπικό
Athina Raftopoulou
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Μικροοικονομική, Οικονομικά της Υγείας, Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
E-mail: 
Ώρες γραφείου: 
Δευτέρα 13:00 - 13:30 και οποιαδήποτε άλλη ώρα κατόπιν συνεννόησης.

Συγγράμματα

Προτεινόμενα Συγγράμματα: 
Διοικητική Οικονομική και Στρατηγική των Επιχειρήσεων, Perloff M. Jeffrey, Brander A. James, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:77107350/0
Επιχειρησιακή Οικονομική, Salvatore Dominick, Πέκκα - Οικονόμου Βικτωρία (επιμέλεια), https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:33074386/0