Μαθήματα

1

2

3

4

Οικονομική Γεωγραφία

ECO_240
Επιλογής Οικονομικού
Ώρες διδασκαλίας: 
3 ώρες ανά εβδομάδα
ECTS: 
6.00
ΔΜ: 
3.00
Βαρύτητα: 
1.50

5

Εμπορικό Δίκαιο

ECO_152
Επιλογής Οικονομικού
Ώρες διδασκαλίας: 
4 ώρες ανά εβδομάδα
ECTS: 
6.00
ΔΜ: 
3.00
Βαρύτητα: 
1.50

6

Δημόσια Οικονομική

ECO_312
Υποχρεωτικό
Ώρες διδασκαλίας: 
3 ώρες ανά εβδομάδα
ECTS: 
6.00
ΔΜ: 
3.00
Βαρύτητα: 
1.50

Εργασιακές Σχέσεις

ECO_394
Επιλογής Οικονομικού
Ώρες διδασκαλίας: 
4 ώρες ανά εβδομάδα
ECTS: 
6.00
ΔΜ: 
3.00
Βαρύτητα: 
1.50

7

Αγροτική Πολιτική

ECO_465
Επιλογής Οικονομικού
Ώρες διδασκαλίας: 
3 ώρες ανά εβδομάδα
ECTS: 
6.00
ΔΜ: 
3.00
Βαρύτητα: 
1.50

8