Εργαστήριο Οικονομικής των Επιχειρήσεων, της Καινοτομίας και της Περιφερειακής ανάπτυξης

Innovation, photo: jarmoluk@pixabay

Το Εργαστήριο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Οικονομικής των επιχειρήσεων, της Βιομηχανικής Οργάνωσης, της Περιφερειακής και Αγροτικής Οικονομικής και της Λογιστικής.  

Τα γνωστικά πεδία της Οικονομικής Επιστήμης στα οποία δραστηριοποιείται ερευνητικά το Εργαστήριο περιλαμβάνουν:

 • Οικονομική των Επιχειρήσεων και Βιομηχανική Οργάνωση
 • Περιφερειακή και Αγροτική Οικονομική, Ανάπτυξη και Πολιτική
 • Οικονομικά των Φυσικών Πόρων και της Ενέργειας
 • Οικονομικά της Καινοτομίας και της Γνώσης
 • Ανάλυση Αποτελεσματικότητας και Παραγωγικότητας
 • Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων

Δημοσιεύσεις

 • Chatzistamoulou, N., Kounetas and K. Tsekouras. (2019) "Energy Efficiency, Productive Performance and Heterogeneous Competitiveness Regimes. Does the Dichotomy Matter?" Energy Economics, forthcoming, https://doi.org/10.1016/j.eneco.2019.05.005 
 • Kounetas, K.,and Zervopoulos, P., (2019). "A cross-country evaluation of environmental performance: Is there a convergence-divergence pattern in technology gaps? " European Journal of Operational Research, 273 (3), 1136-1148.
 • Gkypali, A. Kounetas, K and K. Tsekouras. (2018). "European countries’ competitiveness and productive performance evolution: unraveling the complexity in a heterogeneity context". Journal of Evolutionary Economics, 29, 665-695.   
 • Gkypali, A., Arvanitis, S. and K. Tsekouras. (2018). "Absorptive capacity, Exporting Activities, Innovation Openness and Innovation Performance: A SEM approach towards a unifying framework". Technological Forecasting & Social Change, 132, 143-155
 • Alexopoulos, I., Kounetas, K., & Tzelepis, D. (2018). Environmental and financial performance. Is there a win-win or a win-loss situation? Evidence from the Greek manufacturing. Journal of Cleaner Production197, 1275-1283.
 • Tyllianakis, E., & Skuras, D. (2016). The income elasticity of Willingness-To-Pay (WTP) revisited: A meta-analysis of studies for restoring Good Ecological Status (GES) of water bodies under the Water Framework Directive (WFD). Journal of Environmental Management, 182, 531-541.
 • Martin-Ortega, J., Perni, A., Jackson-Blake, L., Balana, B., Mckee, A., Dunn, S., Heliwell, R., Psaltopoulos, D., Skuras, D., Cooksley, S. and Slee, B. (2015). A Transdisciplinary Approach to the Economic Analysis of the European Water Framework Directive, Ecological Economics, 116, 34-45
 • Psaltopoulos, D., Wade, A. J., Skuras, D., Kernan. M., Tyllianakis, E. and Erlandsson, M. (2017). False Positive and False Negative Errors in the Design and implementation of Agri-environmental Policies: A Case Study on Water Quality and Agricultural Nutrients, Science of the Total Environment, 575, 1087-1099.
 • Manolopoulou, E. and Tzelepis, D., 2014. "Intellectual Capital Disclosure: the Greek case", International Journal of Learning and Intellectual Capital, Vol. 11, No. 1, 2014.
 • Pouliakas, K., Roberts, D., Balamou, E. and Psaltopoulos, D. (2014). Modelling the Effects of Immigration on Regional Economic Performance and Wage Distribution: A Computable General Equilibrium (CGE) Analysis of Three European Union Regions, Regional Studies, 48, 318-338
 • Espinosa, M., Psaltopoulos, D., Santini, F., Phimister, E., Roberts, D., Mary, S., Ratinger, T., Skuras, D., Balamou, E., Cardenete, M.A. and Gomez y Paloma, S. (2014). Ex-Ante Analysis of the Regional Impacts of the Common Agricultural Policy: A Rural–Urban Recursive Dynamic CGE Model Approach, European Planning Studies, 22, 1342-1367
 • Skuras, W., Wade, A., Psaltopoulos, D., Whitehead, P., Kontolaimou, A. and Erlandsson, M. (2014). An Interdisciplinary Modelling Approach Assessing the Cost-Effectiveness of Agri-Environmental Measures on Reducing Nutrient Concentration to WFD Thresholds under Climate Change: the Case of the Louros Catchment, Operational Research, 14, 205-224
 • Giannakis, E., Efstratoglou, S. and Psaltopoulos, D. (2014). Modelling the Impacts of Alternative CAP Scenarios through a System Dynamics Approach, Agricultural Economics Review, 15, 48-67

Συλλογικοί Τόμοι - Μονογραφίες

 • Schuman, I., Edmeades, S., Shamsiev, B., Gerber, D., Treguer, D., Christiaensen, L., Sehgal, M., Swinnen, J., Psaltopoulos, D., van der Celen, P., Garrone, M. and Ameye, H. (2018). Agriculture for Jobs and Growth in the Western Balkans. Report No. AUS19883. Agriculture Global Practice, The World Bank, Washington DC.
 • Diakosavvas, D., Psaltopoulos, D., Skuras, D. and Wesseler, J.H.H. (2016). Farm Management Practices to Foster Green Growth. OECD Green Growth Studies, OECD, Paris.
 • Psaltopoulos, D. and Skuras, D. (2015). Social Accounting Analysis. In: Karlsson, C., Andersson, M. and Norman, T. (eds.), Handbook of Research Methods and Applications in Economic Geography, Edward Elgar, Cheltenham, pp. 193-210.
 • Martin-Ortega, J., Skuras, D., Perni, A., Holen, S. and Psaltopoulos, D. (2014). The Disproportionality Principle in the WFD: How to Actually Apply it?. In: Bournaris, T., Berbel, J., Manos, B. and Viaggi, D. (eds.), Economics of Water Management in Agriculture,  CRC Press, Boca Raton (US), pp. 214-256.
 • Hellenic Academic EBooks – Kallipos, a Project funded by the European Social Fund and the Greek Ministry of Education and Lifelong Learning (2015). EBook Title: "Introduction to Operations Research and Linear Programming; Applications using R" (with  Nikos Chatzistamoulou) https://repository.kallipos.gr/handle/11419/5706?locale=en

Επιμέλεια Εκπαιδευτικών Συγγραμμάτων

 • Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Kαταστάσεων, K. R. Subramanyam, 1η Ελληνική Έκδοση, Εκδόσεις Broken Hill, 2017.
 • Εισαγωγή στη Λογιστική, Needles, Powers and Crosson, 1η Ελληνική Έκδοση, Εκδόσεις Broken Hill, 2016.
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική, Harrison, Horngren and Tomas, 1η Ελληνική Έκδοση, Εκδόσεις Broken Hill, 2015.

Επιστημονικά Συνέδρια

 • Magerakis, E. & Tzelepis, D., 2018, “The Role of Business Strategy in Corporate Liquidity: Evidence from US Firms”, IMAEF 2018. Corfu, Greece, June 20-22. (http://www.econ.uoi.gr/imaef2018/imaef2018_scientific_programme.pdf)
 • Magerakis, E. & Tzelepis, D., 2017, “The Determinants of Corporate Cash Holdings: Evidence from Greece”, 16th HFAA Conference. Athens, Greece, December 15-16. (http://www.hfaa.gr/wp-content/uploads/2017/12/program-HFAA-2017-web-final.pdf)
 • Skuras, D. and Psaltopoulos, D. (2016). Estimating Spatial Employment Impacts of the CAP through Social Accounting Analysis, 160th EAAE Seminar "Rural Jobs and the CAP", Warsaw, December 1-2. Seminar Proceedings on CD-ROM.
 • Wade, A., Skeffington, R., Erlandsson, M., Skuras, D., Psaltopoulos, D., etc. (2016). The North-South Divide in Europe: how the Projected Changes in Water Quality Differ Depending on Climate and Land Management. European Geosciences Union General Assembly 2016, Vienna, 16-22 April.
 • Skuras, D. and Psaltopoulos, D. (2015). Measuring the Macroecononomic Impact of Agricultural Investment, MED-SEC Workshop “Investment and Financing along the Agro-Food Value Chain for Food Security and Sustainability”, Athens, 20-22 May.
 • Psaltopoulos, D., Skuras, D. and Tyllianakis, E. (2015). Type I and Type II Statistical Errors on the Design and Implementation of Agro-environmental Policies: a Study on Water Protection Actions, 3rd Panhellenic Scientific Conference on Natural Resource and Environmental Economics, Volos, 30-31 October.
 • Psaltopoulos, D. (2015). Digital Economy for Agribusiness: Factors Influencing and Inhibiting ICT Adoption by Rural Firms, The Second Agricultural Business Summit: Strategies for Growth and Competitiveness in Times of Turmoil, The Economist Events, Thessaloniki, 8 December.
 • Martin-Ortega, J., Skuras, D., Perni, A., Holen, S. and Psaltopoulos, D. (2014). The
 • Disproportionality Principle in the WFD: How to Actually Apply it?. In: Bournaris, T., Berbel, J., Manos, B. and Viaggi, D. (eds.), Economics of Water Management in Agriculture,  CRC Press, Boca Raton (US), pp. 214-256.
 • Morawetz, U., Psaltopoulos, D. and Sinabell, F. (2014). The Program of Rural Development in Austria: Selected Regional Impacts of Agricultural Investment Support Measures, 7th WIFO Regional Economics Workshop, Vienna.
 • Psaltopoulos, D. (2014). The CAP 2014-2020, Workshop on “European Rural Governance and Greek Agriculture”, European Centre of Excellence Jean Monnet, University of Athens, Athens, 27 November

Διαλέξεις κατόπιν προσκλήσεως

 • (Tsekouras Konstantinos) (May, 28th 2017: Manchester Metropolitan University, Business School, Manchester, UK. “European Countries' Competitiveness and Productive Performance Evolution: Unraveling the complexity in a Heterogeneity Context
 • (Tsekouras Konstantinos)February, 15th, 2017: Parthenope University of Naples, Department of Economics and Business, Naples, Italy. “Productivity and Innovation Activities in Micro Firms
 • (Tsekouras Konstantinos)October, 18th, 2016: University of Warwick, Warwick Business School, Enterprise Research Center (ERC). “Do Financial Constraints hinder the time persistence of R&D Activities?”
 • (Tsekouras Konstantinos)May 24th, 2016: University of Glasgow, Adam Smith Business School, Glasgow, UK. “The impact of the  Diversification of the R&D Collaborations Portfolio on Firms Innovation Performance
 • (Tsekouras Konstantinos) February, 23rd, 2016: Southwestern University of Economics and Finance, Department of Economics, Chegdu, China. “Energy efficiency and heterogeneous competitiveness regimes; Does the dichotomy matter?
 • (Kounetas Konstantinos) Invited Speaker: International Academic Symposium R&D on Energy (Barcelona, 2014 , http://www.ieb.ub.edu/en/events-by-category/internation-academic-symposium-rd-on-energy#.UrLU8bRbxwE)
 • (Kounetas Konstantinos) Invited Speaker: Economics of Innovation and Knowledge, University of Torino-Collegio Carlo Alberto (Turin, 2015) http://www.carloalberto.it/events/seminars/economics-of-innovation-and-knowledge/2015-2016
 • (Kounetas Konstantinos) Invited Speaker: Tinbergen Institute 2016, http://www.tinbergen.nl/seminar/energy-efficiency-productive-performance/

Χρηματοδότηση-Έργα

 • (2016-2019). "On the dynamics of economic, energy and environmental productive performance of European Industries/Countries. The endogenous role of institutions, competitiveness, R&D (RDE) and pollution abatement expenditures(PACE)", K. Karatheodori Research Award: three- year research project financed by the University of Patras. 
 • (2015-2017). OpEn. Research Project “Open Up Entrepreneurship”, ERASMUS+, the EU Programme for Education, Training and Youth. 
 •  (2011-2015). EERNV: Energy Efficiency of Road Networks and Vehicles: Measurement, Pricing, Regional and Environmental Effects, NSRF, Thales Action. (https://sites.google.com/site/kostastsekourasen/research/research-projects). 
 • (2014-2015). "Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας", Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013. Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικοί Πόροι, Διαχείριση: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών. Ιδιότητα Συμμετοχής: Δ. Τζελέπης, Ιδρυματικός και επιστημονικός υπεύθυνος Πανεπιστημίου Πατρών.
 • (2013-2014). "Τοπικό Σχέδιο για την απασχόληση, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς εργασίας της Πάτρας", MIS 383757, Φ.Κ: D.911, Επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού', ΕΣΠΑ 2007-2013. Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικοί Πόροι, Διαχείριση: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών. Ιδιότητα Συμμετοχής: Δ. Τζελέπης, Ιδρυματικός και επιστημονικός υπεύθυνος Πανεπιστημίου Πατρών.
 • Έρευνα για τη Παράλληλη Αξιολόγηση των Μέτρων του ΠΑΑ που Συμβάλλουν στην Αύξηση της Ανταγωνιστικότητας του Αγροδιατροφικού Τομέα και στη Διαφοροποίηση προς μη-Γεωργικές Δραστηριότητες (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων43/A/B.2), Μάρτιος 2013 – Μάρτιος 2014.
 • (2013). “TNA, Training Efficiency and Innovation Process of Greek Micro Firms” Institute of SMEs. Athens Greece.
 • Adaptive Strategies to Mitigate the Impacts of Climate Change on European Freshwater Ecosystems - REFRESH (FP7 – Environment – 244121); Φεβρουάριος 2010 – Ιανουάριος 2014.

Μέλη

Μέλη Διδακτικού Προσωπικού: 

Σκούρας Δημήτριος

Καθηγητής
Skuras Dimitrios
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Περιφερειακή Οικονομική
Οργανική Μονάδα / Εργαστήριο: 
Εργαστήριο Οικονομικής των Επιχειρήσεων, της Καινοτομίας και της Περιφερειακής ανάπτυξης
E-mail: 
Τηλέφωνο: 

Τσεκούρας Κωνσταντίνος

Καθηγητής
Tsekouras Kostas
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Κλαδική Οικονομική
Οργανική Μονάδα / Εργαστήριο: 
Εργαστήριο Οικονομικής των Επιχειρήσεων, της Καινοτομίας και της Περιφερειακής ανάπτυξης
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Τρίτη 11.00 - 13.00

Κουνετάς Κωνσταντίνος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Kounetas Konstantinos
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Εφαρμοσμένη Βιομηχανική Οργάνωση
Οργανική Μονάδα / Εργαστήριο: 
Εργαστήριο Οικονομικής των Επιχειρήσεων, της Καινοτομίας και της Περιφερειακής ανάπτυξης
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Ώρες Γραφείου Προπτυχιακών Φοιτητών
Τρίτη 11.00-13.00 και Τετάρτη 09:00-10:00
Ώρες Γραφείου Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Τετάρτη 10.00-12.00

Τζελέπης Δημήτριος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Tzelepis Dimitrios
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Οικονομική των Επιχειρήσεων και Λογιστική
Οργανική Μονάδα / Εργαστήριο: 
Εργαστήριο Οικονομικής των Επιχειρήσεων, της Καινοτομίας και της Περιφερειακής ανάπτυξης
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Πέμπτη 12:00 - 14:00