Εργαστήριο ποσοτικών μεθόδων και πληροφοριακών συστημάτων

Quantitative Economics and Information Systems, photo: StockSnap@pixabay

Το Εργαστήριο «Εργαστήριο ποσοτικών μεθόδων και πληροφοριακών συστημάτων (Laboratory of Quantitative Methods and Information Systems, QMIT)» ιδρύθηκε το 2016 (Τεύχος Β’ 2500/12.08.2016) με στόχο να εξυπηρετήσει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της ευρύτερης περιοχής της στατιστικής, οικονομετρίας, υπολογιστικών μεθόδων και πληροφοριακών συστημάτων.

Τα γνωστικά πεδία της Οικονομικής Επιστήμης στα οποία δραστηριοποιείται ερευνητικά το Εργαστήριο περιλαμβάνουν:

 • Θεωρητική και εφαρμοσμένη Οικονομετρία
 • Θεωρητική και εφαρμοσμένη Στατιστική
 • Μοντέλα Μίξεων Κατανομών
 • Εφαρμογές του ΕΜ Αλγορίθμου
 • Πολυμεταβλητή Ανάλυση
 • Στοχαστική Ανάλυση
 • Υπολογιστικές μέθοδοι
 • Πληροφοριακά Συστήματα και Παγκόσμιος Ιστός

Σε ετήσια βάση εκπονούνται στο QMIT Διπλωματικές Εργασίες στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων».

Το επιστημονικό έργο του QMIT την περίοδο 2016-2019 περιλαμβάνει - ενδεικτικά - τις ακόλουθες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους (με το σύστημα των κριτών), κείμενα εργασίας και συμμετοχές με παρουσίαση σε επιστημονικά συνέδρια:

Δημοσιεύσεις

 • An investigation of factors affecting the visits of online crowdsourcing and labor platforms. Mourelatos, E., Tzagarakis, M., 2018, NETNOMICS: Economic Research and Electronic Networking, 19(3), pp. 95-130
 • Enhancing the impact of online hotel reviews through the use of emoticons, Manganari, E.E., Dimara, E., 2017, Behaviour and Information Technology, 36(7), pp. 674-686
 • Don't change my towels please: Factors influencing participation in towel reuse programs, Dimara, E., Manganari, E., Skuras, D., 2017, Tourism Management, 59, pp. 425-437
 • Transmission chains of economic uncertainty on macroeconomic activity: new empirical evidence, Salamaliki, P.K., Venetis, I.A., 2018, Macroeconomic Dynamics, pp. 1-31
 • Asymptotic results for a stationary random process generated by the stochastic EM  algorithm in mixture analyses.  A. Polymenis (2018), Journal of Statistics and Management Systems, 21(2), pp. 251-260.

Συλλογικοί Τόμοι

 • Modelling reliability: a practical application from industry. A. Polymenis (2018), Advanced Engineering Research and Applications, vol. 9, chapter 22, pp. 283-288, Ed. Hongseok Choi, Research India Publications.

Κείμενα Εργασίας

 • Dynamic Factor Models in gretl. The DFM package. Συγγραφείς: Riccardo Jack Lucchetti, Ioannis A Venetis, Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019/1, Πηγή gretl working papers

Επιστημονικά Συνέδρια

 • Διοργάνωση (Ιωάννης Βενέτης, Εμμανούηλ Τζαγκαράκης) του 5th Biennial gretl Conference, June 2-3 2017, Athens, Greece, http://www.gretlconference.org/2017-conference
 • Daskalou, V. & Komninou, M. Designing an online entrepreneurship course for Higher Education: preliminary issues and challenges. Proc, of the 10th Pan-Hellenic and International Conference "ICT in Education", Ioannina, Greece, September 2016.

Διαλέξεις κατόπιν προσκλήσεως

 • (Ιωάννης Βενέτης) QML-EM estimation of dynamic factor models in gretl. Towards a Labor Market Condition Index for Greece. Marche Polytechnic University, Department of Economics and Social Sciences, Ancona Italy (9 November 2017)
 • (Ιωάννης Βενέτης) Time series forecasting and forecast evaluation in economics. An introduction. (26 April 2018) Presentation at the interdisciplinary postgraduate program: “Mathematics of Computers and Decision Making”, Department of Computer Engineering and Informatics (CEID) and the Department of Mathematics, University of Patras, for the course “Case studies in Decision Making”

Χρηματοδότηση-Έργα

Μέλη του QMIT είχαν συμμετοχή σε προγράμματα (ενδεικτικά):

 • OPATEL: Online Platform for Academic TEaching and Learning in Iraq and Iran“,  Erasmus+ project, KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices, Capacity Building in Higher Education, September 2017 (Β. Δασκάλου ως εμπειρογνώμων σε θέματα ηλεκτρονικής μάθησης)
 • Open Up Entrepreneurship“, Erasmus + project, Strategic Partnerships in the field of Education, Training and Youth, October 2015-September 2017 (Β. Δασκάλου ως αναπληρώτρια του Επιστημονικού Υπεύθυνου της ομάδας του Πανεπιστημίου Πατρών, οι Β. Δασκάλου και Μ. Τζαγκαράκης ως ερευνητές και διδάσκοντες στο ανοικτό online μάθημα  “OpEn: A learning walk in digital entrepreneurship”)

Μέλη

Διευθυντής: 

Βενέτης Ιωάννης

Αναπληρωτής Καθηγητής
Venetis Ioannis
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Οικονομετρία
Οργανική Μονάδα / Εργαστήριο: 
Εργαστήριο ποσοτικών μεθόδων και πληροφοριακών συστημάτων
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Τετάρτη 10:00 - 12:00
Πέμπτη 10:00 - 11:00
Μέλη Διδακτικού Προσωπικού: 

Δημαρά Ευθαλία

Καθηγητής
Δημαρά Ευθαλία
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Στατιστική και Πληροφορική
Οργανική Μονάδα / Εργαστήριο: 
Εργαστήριο ποσοτικών μεθόδων και πληροφοριακών συστημάτων
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Τετάρτη 13:00 - 14:00
Πέμπτη 12:00 - 13:00

Πολυμένης Αθανάσιος

Επίκουρος Καθηγητής
Polymenis Athanasios
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Στατιστική
Οργανική Μονάδα / Εργαστήριο: 
Εργαστήριο ποσοτικών μεθόδων και πληροφοριακών συστημάτων
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Τετάρτη 11.00 - 12.00
Πέμπτη 13.00 - 15.00

Τζαγκαράκης Μανώλης

Αναπληρωτής Καθηγητής
Tzagarakis Manolis
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Συστήματα Διαχείρισης Πληροφορίας
Οργανική Μονάδα / Εργαστήριο: 
Εργαστήριο ποσοτικών μεθόδων και πληροφοριακών συστημάτων
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Δευτέρα 10:00 - 12:00
Παρασκευή 11:00-12:00

Δασκάλου Βικτωρία

ΕΔΙΠ
Victoria Daskalou
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Διαδικτυακά Πληροφοριακά Συστήματα
Οργανική Μονάδα / Εργαστήριο: 
Εργαστήριο ποσοτικών μεθόδων και πληροφοριακών συστημάτων
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Τρίτη 12:30-13:30
Πέμπτη 13:15-14:15
ή άλλη μέρα κατόπιν συνεννόησης
Συνεργάτες: 

Κριμπάς Νικόλαος

Απόφοιτος
Οργανική Μονάδα / Εργαστήριο: 
Εργαστήριο ποσοτικών μεθόδων και πληροφοριακών συστημάτων
E-mail: 

Λαδάς Αυγουστίνος

Υποψήφιος Διδάκτορας
Οργανική Μονάδα / Εργαστήριο: 
Εργαστήριο ποσοτικών μεθόδων και πληροφοριακών συστημάτων
E-mail: 

Τάντουλα Μαρία

Απόφοιτος
Τάντουλα Μαρία
E-mail: