Εργαστήριο Μικρο-οικονομετρικής Ανάλυσης της Αγοράς Εργασίας

Micro-Econometric Analysis of Labour Market Laboratory, photo: Gerd Altmann

Το Εργαστήριο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Εφαρμοσμένης Μικροοικονομικής, της Οικονομικής της Εργασίας και Δημογραφίας και της Οικονομικής της Εκπαίδευσης.

Τα γνωστικά πεδία της Οικονομικής Επιστήμης στα οποία δραστηριοποιείται ερευνητικά το Εργαστήριο περιλαμβάνουν:

 1. Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική
 2. Οικονομική της Εργασίας
 3. Οικονομική της Εκπαίδευσης
 4. Οικονομική της Υγείας
 5. Οικονομική της Ευημερίας
 6. Δημογραφία

Το επιστημονικό έργο του MALM την περίοδο 2016-2019 περιλαμβάνει τις ακόλουθες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους (με το σύστημα των κριτών), κείμενα εργασίας και συμμετοχές με παρουσίαση σε επιστημονικά συνέδρια:

Δημοσιεύσεις

 • Giannakopoulos, Ν. and I. Laliotis (2019) “Firm-Level Bargaining and Wage Adjustments Before and During the Crisis: Evidence from the 2011 Industrial Relations Reform,” in H. Voskeritsian, P. Kapotas and C. Niforou (eds.) “Greek Employment Relations in Crisis Problems, Challenges and Prospects-1st Edition”, Routledge, Taylor & Francis. 2019.
 • Drakos K. and N. Giannakopoulos (2018) "Self and Bank Credit Rationing: A Trivariate Probit with Double Selection", Research in International Business and Finance, Vol. 44, pp.124-134.
 • Demoussis M., Drakos K. and N. Giannakopoulos (2017) "The Impact of Sovereign Ratings on Eurozone SMEs Credit Rationing", Journal of Economic Studies, Vol. 44 Issue: 5, pp.745-764.
 • Daouli, J., M. Demoussis, N. Giannakopoulos, and I. Laliotis (2017) "The Wage Curve Before and During the Greek Economic Crisis", Empirical Economics, vol. 52, 59-77.
 • Daouli, J., M. Demoussis, N. Giannakopoulos, and I. Laliotis (2016) "The 2011 Industrial Relations Reform and Nominal Wage Adjustments in Greece", Journal of Labour Research, vol. 37, 460-483.

Κείμενα Εργασίας

 • Giannakopoulos, Ν. and I. Laliotis (2019) “Industrial relations reform, firm-level bargaining and nominal wage floors” Revise & Resubmit
 • Mourelatos, V., N. Giannakopoulos and E. Tzagkarakis (2019) “Personality traits and performance in online labor markets” Revise & Resubmit
 • Giannakopoulos N. and V. Tzinovits (2018) “Using Social Media to Measure Labor Market Flows in Greece”
 • Daouli, J., M. Demoussis and N. Giannakopoulos N. (2016) “The Added Worker Effect of Married Women in Greece during the Great Depression” Media coverage: LSE Business Review May 2016.

Επιστημονικά Συνέδρια

 • 31st Annual Congress of the European Economic Association and the 69th European meeting of the Econometric Society (EEA|ESEM 2016), August 22-26, 2016, Geneva, Switzerland.
 • 30th Annual Conference of the European Society for Population Economics (ESPE), June 15-18, 2016, Berlin, Germany.

Χρηματοδότηση-Έργα

Τα μέλη του MALM συμμετέχουν ενεργά στη συγγραφή και υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση από εθνικούς και διεθνείς πόρους. Στο πλαίσιο αυτό έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση (2018-2021) στο πλαίσιο της πράξης του ΙΚΥ: «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» για το ακόλουθο έργο:

 • New Information Technologies (Social Media) and Labour Market Outcomes

Επίσης, έχουν υποβληθεί, προς αξιολόγηση, σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής οι ακόλουθες ερευνητικές προτάσεις:

 • AXA Future Research Leader Fellowships (2018). “The impact of smoking and metabolic syndrome on female health and socioeconomic outcomes: Evidence using survey and experimental data”. (σε συνεργασία με: London School of Economics and Political Science, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιου Πατρών, Τμήμα Φαρμακευτικής Πανεπιστήμιου Πατρών)
 • European Commission, Improving expertise in the field of industrial relations (2018). “EmpRep – Employer Representation in Collective Bargaining: Structure and Impact”. (σε συνεργασία με: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Paris School of Economics, Queen Mary University of London, Università Cattólica del Sacro Cuore, University of Edinburgh, Universität Trier).
 • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Εκπαίδευση (2019), Πρόσκληση στην οποία υποβάλλεται: Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’ “Η εκπροσώπηση των επιχειρήσεων στις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις: ο ρόλος των εργοδοτικών οργανώσεων” (σε συνεργασία με: Πανεπιστήμιο Κρήτης).
 • Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (2019), 2η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών, «Life-time health outcomes and economic conditions in Greece» (σε συνεργασία με: London School of Economics and Political Science και Barcelona School of Economics, University of Barcelona)

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Μέλη

Διευθυντής: 

Νταούλη-Ντεμούση Ιωάννα

Καθηγητής
Daouli Joan
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Οικονομική Επιστήμη
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Επιστημονική Άδεια από 01.10.2020 έως 30.06.2022
Μέλη Διδακτικού Προσωπικού: 

Ντεμούσης Μιχαήλ

Καθηγητής
Demoussis Michael
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Μικροοικονομική Ανάλυση
Οργανική Μονάδα / Εργαστήριο: 
Εργαστήριο Μικρο-οικονομετρικής Ανάλυσης της Αγοράς Εργασίας
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Επιστημονική Άδεια από 01.10.2020 έως 31.08.2022

Γιαννακόπουλος Νικόλαος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Giannakopoulos Nicholas
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική
Οργανική Μονάδα / Εργαστήριο: 
Εργαστήριο Μικρο-οικονομετρικής Ανάλυσης της Αγοράς Εργασίας
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Τρίτη 12:00-14:00
Παρασκευή 13:00-14:00
Συνεργάτες: 

Αδάμ Νικολέτα-Μαρία

Υποψήφιος Διδάκτορας
Αδάμ Νικολέτα-Μαρία
Οργανική Μονάδα / Εργαστήριο: 
Εργαστήριο Μικρο-οικονομετρικής Ανάλυσης της Αγοράς Εργασίας
E-mail: 

Βολιανάκη Ελευθερία

Υποψήφιος Διδάκτορας
Βολιανάκη Ελευθερία
Οργανική Μονάδα / Εργαστήριο: 
Εργαστήριο Μικρο-οικονομετρικής Ανάλυσης της Αγοράς Εργασίας
E-mail: 

Τζίνοβιτς Βλάντανα

Υποψήφιος Διδάκτορας
Tzinovits Vlantana
Οργανική Μονάδα / Εργαστήριο: 
Εργαστήριο Μικρο-οικονομετρικής Ανάλυσης της Αγοράς Εργασίας
E-mail: