Θεωρία, μέθοδοι και εμπειρική έρευνα για την ποιότητα της εργασίας σε “web-based” αγορές εργασίας. Μια εμπειρική μελέτη σε περιβάλλοντα πληθοπορισμού.

Διδακτορική Διατριβή
Έτος έναρξης: 
2011
Έτος ολοκλήρωσης: 
2019