Η σχέση ανάμεσα στις εκπομπές αέριων ρύπων, το επίπεδο θερμοκρασίας και της Οικονομικής Μεγέθυνσης. Ενδείξεις από την χρησιμοποίηση του Συνολικού Παράγοντα Παραγωγικότητας και των συνιστωσών του.

Διδακτορική Διατριβή
Έτος έναρξης: 
2017

Σκοπός της διδακτορικής διατριβής είναι να μελετηθούν οι επιπτώσεις του σύγχρονου προβλήματος της κλιματικής αλλαγής στην οικονομία. Το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής έχοντας επηρεάσει και την οικονομία θα αποτυπωθεί πως επηρεάζει οικονομικούς δείκτες όπως το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, την Ανεργία, και την Παραγωγικότητα Εργασίας. Χρησιμοποιώντας δείκτες, που συμβάλουν αυξητικά στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής όπως είναι οι εκπομπές ρύπων και η θερμοκρασία, θα διαπιστωθεί ποια είναι η επίδρασή τους σε οικονομικούς δείκτες από την πλευρά των κρατών αλλά και από την πλευρά των βιομηχανιών.