Η Ανταγωνιστικότητα των πόλεων και το Αστικό Μάρκετινγκ ως παράγοντες Οικονομικής Κοινωνικής και Πολιτιστικής Τοπικής Ανάπτυξης. Μελέτες Περίπτωσης: Πάτρα και Αγρίνιο

Διδακτορική Διατριβή
Έτος έναρξης: 
2017

Σκοπός της διδακτορικής διατριβής είναι η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο το αστικό μάρκετινγκ καταφέρνει να προωθήσει μία πόλη και να αποτελέσει παράγοντα οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής τοπικής ανάπτυξης μέσα σε ένα πλαίσιο εντεινόμενου διατοπικού ανταγωνισμού. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια προσπάθεια για μετασχηματισμό των αστικών τοπίων αλλά και της ταυτότητάς τους, στοχεύοντας στην προβολή σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ο επαναπροσδιορισμός της ταυτότητάς τους θα βοηθήσει στην ενίσχυση της δυναμικότητάς τους, στην βελτίωση της εικόνας τους καθώς και στην επιβίωσή τους στο συνεχόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον που διαμορφώνεται από τις μεταβολές του διεθνούς οικονομικού συστήματος και τις στρατηγικές των  υπερκινητικών κεφαλαίων. Έτσι, οι πόλεις «ανταγωνίζονται» μεταξύ τους για να κερδίσουν μεγαλύτερο τμήμα των αγορών στόχων τους.