Δοκίμια στη χρήση Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής στην αγορά εργασίας

Διδακτορική Διατριβή
Έτος έναρξης: 
2016

Το αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι ο προσδιορισμός της επίπτωσης της χρήσης νέων τεχνολογιών σε διάφορα οικονομικά αποτελέσματα όπως η προσφορά εργασίας, η απασχόληση, η αναζήτηση εργασίας και οι μισθοί. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσονται επιμέρους ερευνητικοί στόχοι οι οποίοι εξειδικεύονται σε τρεις επιμέρους ενότητες. Αποτελείται από δύο διακριτά ζητήματα ανάλυσης τα οποία μελετούν τις επιπτώσεις της εισαγωγής νέων τεχνολογιών στη βελτίωση της προσβασιμότητας στο διαδίκτυο, στη μείωση του ψηφιακού χάσματος και στην απασχόληση και ένα διακριτό ζήτημα το οποίο στοχεύει στη χρήση δεδομένων από μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην ανάλυση οικονομικών αποτελεσμάτων στην αγορά εργασίας.