Αποτελέσματα εισοδήματος στην οριακή επιθυμία για πληρωμή μέσα στο πλαίσιο του κοινοτικού Πλαισίου για τους Υδάτινους Πόρους

Διδακτορική Διατριβή
Έτος έναρξης: 
2014
Έτος ολοκλήρωσης: 
2017

Η εφαρμογή του Κοινοτικού Πλαισίου για τα Ύδατα αποτέλεσε για την Ευρωπαική Ένωση την επιτομή συλλογικών πολιτικών προηγούμενων ετών για την βελτίωση της ποιότητας των υδάτων, επίγειων, υπόγειων και παραθαλλάσιων, σε όλες τις χώρες μέλη της Ε.Ε. για την επίτευξη της καλούμενης "καλής οικολογικής κατάστασης" με μεγάλο κόστος έρευνας και σχεδιασμού. Η εφαρμογή του πλαισίου όμως επαφίεται στην κάθε χώρα που οφείλει να βρει τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους για να το εφαρμόσει. Η διατριβή επικεντρώνεται από μικροοικονομικής άποψης στο ποιά είναι τα αποτελέσματα εισοδήματος στις χώρες μέλη, τι συμπεράσματα μπορούμε να εξάγουμε για το είδος του περιβαλλοντικού αγαθού "ποιότητα υδάτων" από την Οριακή Επιθυμία για Πληρωμή και τέλος, αν συμφέρει την Ε.Ε. η εκπόνηση και εφαρμογή ενός τόσο μεγάλου προγράμματος σε μια κοινότητα κρατών με τόσες μεγάλες οικονομικές και μορφολογικές διαφορές.