Ολοκληρωμένες Διδακτορικές Διατριβές

2022

Μελέτη της Επίδρασης Εξωγενών Γεγονότων στον Όγκο Δοσοληψιών Κρυπτονομισμάτων: Μία μελέτη στα Πλαίσια του Κρυπτονομίσματος Bitcoin

από: 
Τάντουλα Μαρία

Στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής, είναι να διερευνηθούν οι παράγοντες και οι μηχανισμοί που διέπουν το ψηφιακό νόμισμα και προσδιορίζουν την παρουσία του στο οικονομικό τοπίο των νομισμάτων και του ξένου συναλλάγματος.

2021

Εταιρική Οικονομική Πολιτική και Επιχειρηματικές Στρατηγικές

από: 
Μαγεράκης Ευστάθιος

Η τρέχουσα ερευνητική πρόταση αποσκοπεί στη διερεύνηση της αποτελεσματικής διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων από τις επιχειρήσεις.

2020

The dynamics of industrial energy and eco-efficiency performance across Europe

από: 
Στεργίου Ειρήνη

Η παρούσα διατριβή ασχολείται με δύο ιδιαιτέρως σημαντικά και επίκαιρα θέματα πάνω στα πεδία των Οικονομικών της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος.

2019

2017

Αποτελέσματα εισοδήματος στην οριακή επιθυμία για πληρωμή μέσα στο πλαίσιο του κοινοτικού Πλαισίου για τους Υδάτινους Πόρους

από: 
Τυλλιανάκης Εμμανουήλ

Η εφαρμογή του Κοινοτικού Πλαισίου για τα Ύδατα αποτέλεσε για την Ευρωπαική Ένωση την επιτομή συλλογικών πολιτικών προηγούμενων ετών για την βελτίωση της ποιότητας των υδάτων, επίγειων, υπόγειων και παραθαλλάσιων, σε όλες τις χώρες μέλη της

Η δυναμική της ανεργίας στην ελληνική αγορά εργασίας

από: 
Λαμπροπούλου Νικολίτσα

Βασικός σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η ανάλυση της δυναμικής της ελληνικής αγοράς εργασίας η οποία πραγματοποιείται με τον υπολογισμό των ροών εργασίας και των αντίστοιχων πιθανοτήτων μετάβασης μεταξύ των τριών κύριων καταστάσεων οικονομική

2016

Δοκίμια στην Ανάλυση Αποτελεσματικότητας και Παραγωγικότητας Υπό Καθεστώς Τεχνολογικής Ετερογένειας

από: 
Χατζησταμούλου Νικόλαος

Το μεγαλύτερο κομμάτι του ενδιαφέροντος κάθε πλευράς της Ανάλυσης Αποτελεσματικότητας και Παραγωγικότητας κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει τοποθετηθεί στο να αναλυθούν οι μηχανισμοί και να αναγνωριστούν οι πηγές της ετερογένειας των υπό μελέτη μ

Μελέτη της εταιρικής περιβαλλοντικής λογιστικής και διαχείρισης στην Ελλάδα

από: 
Αλεξόπουλος Ηλίας

Η αυξανόμενη πίεση από τα διαφορετικά ενδιαφερόμενα μέρη για την ανάληψη δράσεων μείωσης του εταιρικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος, έστρεψε την εταιρική κουλτούρα και στρατηγική προς την επιδίωξη μιας βιώσιμης ανάπτυξης.

2015

Η λογιστική και η διαχείριση του διανοητικού κεφαλαίου : η περίπτωση της Ελλάδας

από: 
Μανωλοπούλου, Ειρήνη

Το Διανοητικό Κεφάλαιο (Intellectual Capital) διαμορφώνει τα πλαίσια της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας.

Σελίδες