Ολοκληρωμένες Διδακτορικές Διατριβές

2020

The dynamics of industrial energy and eco-efficiency performance across Europe

από: 
Στεργίου Ειρήνη

Η παρούσα διατριβή ασχολείται με δύο ιδιαιτέρως σημαντικά και επίκαιρα θέματα πάνω στα πεδία των Οικονομικών της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος.

2019

2017

Αποτελέσματα εισοδήματος στην οριακή επιθυμία για πληρωμή μέσα στο πλαίσιο του κοινοτικού Πλαισίου για τους Υδάτινους Πόρους

από: 
Τυλλιανάκης Εμμανουήλ

Η εφαρμογή του Κοινοτικού Πλαισίου για τα Ύδατα αποτέλεσε για την Ευρωπαική Ένωση την επιτομή συλλογικών πολιτικών προηγούμενων ετών για την βελτίωση της ποιότητας των υδάτων, επίγειων, υπόγειων και παραθαλλάσιων, σε όλες τις χώρες μέλη της

Η δυναμική της ανεργίας στην ελληνική αγορά εργασίας

από: 
Λαμπροπούλου Νικολίτσα

Βασικός σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η ανάλυση της δυναμικής της ελληνικής αγοράς εργασίας η οποία πραγματοποιείται με τον υπολογισμό των ροών εργασίας και των αντίστοιχων πιθανοτήτων μετάβασης μεταξύ των τριών κύριων καταστάσεων οικονομική

2016

Δοκίμια στην Ανάλυση Αποτελεσματικότητας και Παραγωγικότητας Υπό Καθεστώς Τεχνολογικής Ετερογένειας

από: 
Χατζησταμούλου Νικόλαος

Το μεγαλύτερο κομμάτι του ενδιαφέροντος κάθε πλευράς της Ανάλυσης Αποτελεσματικότητας και Παραγωγικότητας κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει τοποθετηθεί στο να αναλυθούν οι μηχανισμοί και να αναγνωριστούν οι πηγές της ετερογένειας των υπό μελέτη μ

Μελέτη της εταιρικής περιβαλλοντικής λογιστικής και διαχείρισης στην Ελλάδα

από: 
Αλεξόπουλος Ηλίας

Η αυξανόμενη πίεση από τα διαφορετικά ενδιαφερόμενα μέρη για την ανάληψη δράσεων μείωσης του εταιρικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος, έστρεψε την εταιρική κουλτούρα και στρατηγική προς την επιδίωξη μιας βιώσιμης ανάπτυξης.

2015

Μελέτες στην ανίχνευση διαρθρωτικών μεταβολών στην αστάθεια χρηματοοικονομικών χρονοσειρών

από: 
Χατζηκωνσταντή Βασιλική

Η παρούσα Διδακτορική Διατριβή παρέχει μια οικονομετρική ανάλυση της αστάθειας εστιάζοντας στις επιπτώσεις των διαρθρωτικών μεταβολών.

2014

Δοκίμια για τον ρόλο της Διεθνοποίησης στις Δραστηριότητες ΕΤΑ

από: 
Γκυπάλη Αρετή

Η παρούσα Διδακτορική Διατριβή εστιάζει σε ζητήματα που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση των δραστηριοτήτων παραγωγής γνώσης και καινοτομίας από την μια και των δραστηριοτήτων διεθνοποίησης των επιχειρήσεων από την άλλη.

2013

Μελέτες στην εφαρμοσμένη Μακροοικονομετρία : Αιτιότητα κατά Granger σε πολλαπλούς ορίζοντες και μη γραμμικές τάσεις σε μακροοικονομικές χρονολογικές σειρές

από: 
Σαλαμαλίκη Παρασκευή

Η παρούσα διατριβή ασχολείται με δύο ιδιαιτέρως σημαντικά και διαχρονικά επίκαιρα ζητήματα στην ανάλυση χρονολογικών σειρών, τα οποία εντάσσονται, υπό ευρεία έννοια, στο πεδίο της Μακροοικονομετρίας.