Χατζησταμούλου Νικόλαος

Λοιπό διδακτικό προσωπικό
E-mail: 
Ώρες γραφείου: 
Τετάρτη 15.00-18.00
Τοποθεσία: 
Κτίριο Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ο κ. Χατζησταμούλου υπηρετεί στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στα πλαίσια του προγράμματος "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Πανεπιστήμιο Πατρών".

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: Εφαρμοσμένη Βιομηχανική Οργάνωση, Ανάλυση Αποτελεσματικότητας και Παραγωγικότητας, Οικονομική της Ενέργειας & του Περιβάλλοντος, Οικονομικά της Αειφόρου Ανάπτυξης.

Εκπαίδευση

  • Πτυχίο Οικονομικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (09/2005-09/2009),
  • ΜΔΕ στην Οικονομική Θεωρία, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (09/2010-04/2012)
  • Διδακτορικό στην Οικονομική Επιστήμη, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (10/2012-07/2016)

Γνωστικό Αντικείμενο

Εφαρμοσμένη Μικροοικονομετρία