Τσαρσιταλίδου Σοφία

Λοιπό διδακτικό προσωπικό
E-mail: 
Ώρες γραφείου: 
Παρασκευή 15:00 - 16:00 και 19:00 - 20:00

Η Σοφία Τσαρσιταλίδου υπηρετεί στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στα πλαίσια του προγράμματος "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022-2023 στο Πανεπιστήμιο Πατρών".

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: Οικονομική Πολιτική, Εφαρμοσμένη Μακροοικονομική, Δημόσια Επιλογή, Δημόσια Οικονομική, Οικονομικά της Θρησκείας.

Εκπαίδευση

  • Πτυχίο Οικονομικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2009-2013)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην «Οικονομική Ανάλυση και Χρηματοοικονομική» (2013-2015)
  • Διδακτορικό στην Οικονομική Επιστήμη (2015-2020)

Γνωστικό Αντικείμενο

Εφαρμοσμένη Μακροοικονομική, Οικονομική Πολιτική