Ροκοπάνος Ανδρέας

Λοιπό διδακτικό προσωπικό
E-mail: 
Ώρες γραφείου: 
Δευτέρα 13.00 - 14.00

Ο κ. Ροκοπάνος υπηρετεί στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ως διδάσκων στα πλαίσια του προγράμματος "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Πατρών" και ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς στο πλαίσιο του έργου «Ανοικτές Ψηφιακές Δεξιότητες/Παίζω-Δημιουργώ-Μαθαίνω/kidedu».

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Αγροτικά Οικονομικά και Πολιτική, Διεθνές Εμπόριο, Ανάλυση Τιμών, Copula models, Data Envelopment Analysis, Αποτελεσματικότητα και Παραγωγικότητα, Μαθηματική Μοντελοποίηση και Αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης, Ποσοτικές Μέθοδοι στην Ανάλυση Αποφάσεων.

Εκπαίδευση

  • Διδακτορικό στην Οικονομική Επιστήμη, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (2018)
  • Μεταπτυχιακό (MSc) στα Business Logistics, Denmark Technical University, DTU Transport (2009)
  • Πτυχίο Μαθηματικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μαθηματικών (2005)

Γνωστικό Αντικείμενο

Αγροτική Οικονομική, Αγροτική Πολιτική, Ανάλυση Τιμών, Οικονομική Γεωγραφία

Αναλυτικό βιογραφικό