Ραυτοπούλου Αθηνά

Λοιπό διδακτικό προσωπικό
E-mail: 
Ώρες γραφείου: 
Δευτέρα 13.00 - 14.00
Τοποθεσία: 
Κτίριο Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Η κ. Ραυτοπούλου υπηρετεί στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ως διδάσκουσα στα πλαίσια του προγράμματος "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Πατρών" και ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο πλαίσιο της πράξης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών- Β΄ κύκλος» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Οικονομικά της Υγείας, Εφαρμοσμένη Οικονομετρία (με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα Οικονομικά της παχυσαρκίας, τους προσδιοριστικούς παράγοντες της υγείας, τις κοινωνικοοικονομικές ανισότητες στην έρευνα για την υγεία), Μικροοικονομική, Δημόσια Υγεία.

Εκπαίδευση

  • Διδακτορικό στην Οικονομική Επιστήμη, Πανεπιστήμιο Βαρκελώνης, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2019)
  • Μεταπτυχιακό (MSc) στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και την Ανάλυση Δεδομένων, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2011)
  • Πτυχίο Οικονομικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2010)

Γνωστικό Αντικείμενο

Μικροοικονομική, Οικονομικά της Υγείας, Εφαρμοσμένη Οικονομετρία