Ραυτοπούλου Αθηνά

Λοιπό διδακτικό προσωπικό
E-mail: 
Ώρες γραφείου: 
Δευτέρα 13:00 - 13:30 και οποιαδήποτε άλλη ώρα κατόπιν συνεννόησης.

Η κ. Ραυτοπούλου υπηρετεί στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ως διδάσκουσα στα πλαίσια του προγράμματος "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022-2023 στο Πανεπιστήμιο Πατρών".

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Οικονομικά της Υγείας, Εφαρμοσμένη Οικονομετρία (με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα Οικονομικά της παχυσαρκίας, τους προσδιοριστικούς παράγοντες της υγείας, τις κοινωνικοοικονομικές ανισότητες στην έρευνα για την υγεία), Μικροοικονομική, Δημόσια Υγεία.

Εκπαίδευση

  • Διδακτορικό στην Οικονομική Επιστήμη, Πανεπιστήμιο Βαρκελώνης, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2019)
  • Μεταπτυχιακό (MSc) στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και την Ανάλυση Δεδομένων, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2011)
  • Πτυχίο Οικονομικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2010)

Γνωστικό Αντικείμενο

Μικροοικονομική, Οικονομικά της Υγείας, Εφαρμοσμένη Οικονομετρία