Παχής Δημήτρης

Λοιπό διδακτικό προσωπικό
E-mail: 
Ώρες γραφείου: 
Δευτέρα 16:00 - 18:00

Ο κ. Παχής υπηρετεί στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στα πλαίσια του προγράμματος "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Πανεπιστήμιο Πατρών".

Εκπαίδευση

  • 2011-2015: Διδακτορικό Δίπλωμα στην Αγροτική Οικονομική. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (Αγρίνιο), Πανεπιστήμιο Πατρών. Διατριβή: Μελέτη μετακύλισης και μεταβλητότητας τιμών βασικών ομάδων αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.
  • 2005-2007: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Οικονομική Επιστήμη με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική και το Marketing. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών. Διπλωματική: Ενσωματώνοντας εξωγενείς μεταβλητές στην εκτίμηση της αποτελεσματικότητας: μια εφαρμογή στις ελληνικές ιχθυοτροφικές μονάδες.
  • 2000-2005: Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Πατρών.