Ντεμούσης Μιχαήλ

Καθηγητής
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Επιστημονική Άδεια από 01.10.2020 έως 31.08.2022

Υπηρετεί στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών από το 1986. Διδάσκει Μικροοικονομική Θεωρία και Δημόσια Οικονομική. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα προσφοράς και συμμετοχής στην αγορά εργασίας καθώς και στην εκτίμηση παραμέτρων ζήτησης και καταναλωτικών προφίλ με μικροστοιχεία.

Εκπαίδευση

  • Ph.D. Department of Economics, North Carolina State University, USA, 1981
  • Μ.A.Department of Economics, North Carolina State University, USA, 1978
  • Πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της ΑΣΟΕΕ, 1976.

Γνωστικό Αντικείμενο

Μικροοικονομική Ανάλυση

Αναλυτικό βιογραφικό