Νταούλη-Ντεμούση Ιωάννα

Καθηγητής
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Επιστημονική Άδεια από 01.10.2020 έως 30.06.2022

Υπηρετεί στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών από το 1985. Διδάσκει Οικονομική της Εργασίας, Μικροοικονομική Θεωρία και Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη. Τα τρέχοντα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην αγορά εργασίας και στις αγορές των λοιπών παραγωγικών συντελεστών, στις συνεταιριστικές επιχειρήσεις και σε θέματα παραγωγής και κόστους. Την περίοδο 9/2003 έως 8/2006 υπηρέτησε ως Αντιπρύτανης Οικονομικών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ την περίοδο 5/2013 έως 8/2014 διετέλεσε Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.

Εκπαίδευση

  • Ph.D. Department of Economics, North Carolina State University, USA, 1981
  • Μ.A. Department of Economics, North Carolina State University, USA, 1978
  • Πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της ΑΣΟΕΕ, 1976.

Γνωστικό Αντικείμενο

Οικονομική Επιστήμη

Αναλυτικό βιογραφικό