Κανελλόπουλος Βασίλειος

Λοιπό διδακτικό προσωπικό
E-mail: 
Ώρες γραφείου: 
Πέμπτη 10:00-12:00

Ο Βασίλειος Κανελλόπουλος υπηρετεί στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στα πλαίσια του προγράμματος “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Πανεπιστήμιο Πατρών”. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: Επιχειρηματικότητα, Περιφερειακή Ανάπτυξη, Οικονομικά της Καινοτομίας και Κλαδική Οικονομική.

Αναλυτικό βιογραφικό