Δημαρά Ευθαλία

Καθηγητής
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Τετάρτη 13:00 - 14:00
Πέμπτη 13:00 - 14:00
και οποιαδήποτε άλλη ημέρα και ώρα μετά από συνεννόηση μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος

Υπηρετεί στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών από το 1992. Έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια PARIS X – Nanterre, PARIS I – Panthéon, Sorbonne και συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά και Ελληνικά ερευνητικά προγράμματα. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: εφαρμοσμένη στατιστική, ανάλυση δεδομένων και εφαρμογές της πληροφορικής στην οικονομία.

Εκπαίδευση

  • Πανεπιστήμιο Pierre et Marie Curie - PARIS VI, Διδακτορικό δίπλωμα στη Στατιστική, 1988
  • Πανεπιστήμιο Pierre et Marie Curie - PARIS VI, Μεταπτυχιακό δίπλωμα Στατιστικής (Diplôme d’ Études Approfondies), 1985
  • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δίπλωμα Μαθηματικών, 1983

Γνωστικό Αντικείμενο

Στατιστική και Πληροφορική

Αναλυτικό βιογραφικό