Τζίνοβιτς Βλάντανα

Υποψήφιος Διδάκτορας
E-mail: 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Οικονομικά της Εργασίας, Εφαρμοσμένη Μικρο-Οικονομετρία, ΤΠΕ

Εκπαίδευση

  • ΜΔΕ «Εφαρμοσμένη Οικονομική & Ανάλυση Δεδομένων», Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα, 2016
  • Δίπλωμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα, 2015