Ρήγας Νικόλαος

Υποψήφιος Διδάκτορας
E-mail: 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Κλιματική αλλαγή, Οικονομικά της Κλιματικής αλλαγής, Περιβάλλον, Οικονομικά του Περιβάλλοντος, Οικονομικά της Ενέργειας, Βιομηχανική Οργάνωση, Ανάλυση Παραγωγικότητας

Εκπαίδευση

  • ΜΔΕ Εφαρμοσμένη Οικονομική & Ανάλυση Δεδομένων, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2017
  • Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2014