Οικονομάκης Γεώργιος

Διδακτικό Προσωπικό Άλλου Τμήματος

Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.