Οικονομάκης Γεώργιος

Διδακτικό Προσωπικό Άλλου Τμήματος

Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.