Μαρούδας Λεωνίδας

Διδακτικό Προσωπικό Άλλου Τμήματος

Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων