Λοτσάρη-Γρουμπού Αλεξάνδρα

Διδακτικό Προσωπικό Άλλου Τμήματος
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Τετάρτη 12:30-14:30
Πέμπτη 12:30-14:30
Τοποθεσία: 
Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών - 3ος όροφος Κεντρικής Βιβλιοθήκης

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ), Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Πατρών

Εκπαίδευση

  • Πανεπιστήμιο Cleveland State University, USA: Μεταπτυχιακό δίπλωμα - Master of Arts in English  and Teaching English for Academic Purposes, 1986
  • Πανεπιστήμιο Cleveland State University, USA: Δίπλωμα Bachelor of Arts double major in English and Classical  and Medieval Studies, 1983

Γνωστικό Αντικείμενο

Αγγλική γλώσσα και Λογοτεχνία, Διδασκαλία Αγγλικής Γλώσσας για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς