Τσάκας Ηλίας

Αναπληρωτής Καθηγητής, Department of Economics, Maastricht University

Οι προπτυχιακές μου σπουδές στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών (1997-2001) διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην μέχρι τώρα πορεία μου στον ακαδημαϊκό χώρο και, παρά τις όποιες δυσκολίες, το επίπεδο σπουδών ήταν τέτοιο που μου επέτρεψε να έχω την εξέλιξη που είχα. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις προσπάθειες των διδασκόντων και νυν συνάδελφων, οι οποίοι κατάφεραν να μου κινήσουν το ενδιαφέρον, δίνοντας μου κίνητρο ώστε να μελετήσω σε βάθος και να συνεχίσω επαγγελματικά ως ερευνητής στο χώρο της οικονομικής επιστήμης. Υπό αυτήν την έννοια, είμαι ευγνώμων για τα χρόνια που αφιέρωσα στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ως προπτυχιακός φοιτητής.