Αναπλήρωση μαθήματος «Εισαγωγή στους Η/Υ και Εφαρμογές» για Τμήματα Γ1 και Β1