Τροποποίηση προγράμματος διαλέξεων και εργαστηρίων μαθήματος "Ψηφιακής Οικονομίας"