Πρόοδος Μαθηματικά ΙΙ, 24 Απριλίου 11:00-12:00 και 12:00 - 13:00

Την Δευτέρα 24 Απριλίου 2017 στην αίθουσα ΠΑΜ16 και ώρες

Τμήμα Α: 11:00 - 12:00

Τμήμα Β: 12:00 - 13:00

θα διεξαχθεί η ενδιάμεση πρόοδος (εξέταση) στο μάθημα "Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙ" (διδάσκων Ιωάννης Βενέτης).

Η πρόοδος είναι υποχρεωτική μόνο για τους πρωτοετείς φοιτητές/τριες του τμήματος.

Εγγραφή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών RSS