Φοιτητικά

Erasmus Mundus – Action 2 – IBRASIL.

Υποτροφίες Κινητικότητας Erasmus Mundus – Action 2 – IBRASIL

 

Το πρόγραμμα Erasmus Mundus – Action 2 – IBRASIL, στο οποίο συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Πατρών, προσφέρει υποτροφίες κινητικότητας προς πανεπιστήμια της Βραζιλίας. Οι υποτροφίες αφορούν υποψήφιους διδάκτορες.

 

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: 30 Ιουνίου 2016.

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

Χορήγηση δύο (2) υποτροφιών σε Έλληνες υπηκόους, για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου Πολωνικής Γλώσσας και Πολιτισμού, το οποίο θα πραγραμτοποιηθεί στην Κρακοβία από 2 έως 22 Ιουλίου. 

Θέσεις Υπ. Εξωτερικών για πρακτική άσκηση ERASMUS+ σε Πρεσβείες της Ελλαδας στο εξωτερικό (Ε.Ε & ΤΟΥΡΚΙΑ)ακαδ. έτους 2016-2017

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης σε αντίστοιχες Πρεσβείες της χώρας μας στο εξωτερικό (Ε.Ε. & Τουρκία) για το ακαδ. έτος 2016-2017. Οι θέσεις της πρακτικής αφορούν στα γραφεία οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων των Πρεσβειών και θα είναι διάρκειας 3 μηνών.

Χορήγηση Στεγαστικού Επιδόματος Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016

Σε συνέχεια του με αριθ. πρωτ.71599/Ζ1/27-04-2016 εγγράφου του ΥΠΠΕΘ αναφορικά με τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016 και, προκειμένου να μην υπάρξει οποιαδήποτε καθυστέρηση στην καταβολή του, οι Δ/νσεις Φοιτητικής Μέριμνας των Ιδρυμάτων θα δέχονται τις αιτήσεις των δικαιούχων και για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, σύμφωνα με τη διαδικασία της με αριθμ. 2/19625/0026/2013 Κ.Υ,Α, (ΦΕΚ 393 Β ́).

ΙΚΥ - Πρόγραμμα υποτροφιών

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει Πρόγραμμα υποτροφιών συνολικά διακοσίων έντεκα (211) θέσεων, σε τρεις (3) επιστημονικούς τομείς, με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα, χρονικής διάρκειας το ανώτερο έως τριάντα έξι (36) διαδοχικούς μήνες.

 

Οι Επιστημονικοί Τομείς είναι οι:

Φυσικές Επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικού.

Επιστήμες Ζωής.

Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Παράταση Δηλώσεων Μαθημάτων

Σας ενημερώνουμε ότι από την Δευτέρα 30/05/2016 έως και την Πέμπτη 02/06/2016

το πρόγραμμα για τη δήλωση των εαρινών μαθημάτων θα είναι διαθέσιμο.

Επίσης, το πρόγραμμα για την δήλωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου για τους επί πτυχίω φοιτητές

θα είναι διαθέσιμο από την Παρασκευή 03/06/2016 έως και την Κυριακή 05/06/2016.

Ηλεκτρονική Αίτηση Πιστοποιητικών

Για Εξοικονόμηση  Χαρτιού, όσοι  φοιτητές/τριες  κάνετε  αίτηση στο Progress για  Πιστοποιητικό/ Βεβαίωση Σπουδών, παρακαλώ όπως επιλέγετε  το Πιστοποιητικό ‘Φοιτητικής  Κατάστασης’ και ΟΧΙ το Πιστοποιητικό ‘Ενεργού Φοιτητή’.

Και τα δύο έχουν ακριβώς τα ίδια στοιχεία. Η μόνη διαφορά είναι ότι  το Πιστοποιητικό ‘Ενεργού Φοιτητή’ εκτυπώνεται σε δύο σελίδες ενώ το Πιστοποιητικό ‘Φοιτητικής Κατάστασης’ σε μία σελίδα.

Σελίδες