Φοιτητικά

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για μεταδιδακτορικές υποτροφίες από το ΙΚΥ.

Σας ενημερώνουμε ότι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει 289 υποτροφίες με τίτλο «Ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών» 1ος κύκλος, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – (ΕΚΤ) και το ελληνικό δημόσιο, όπως εγκρίθηκαν με την με αριθμ. 125659/ΓΔ6/28-7-2016 ΚΥΑ. 

 

Εγγραφή Πρωτοετών Φοιτητών - Ειδικής Κατηγορίας Αλλοδαπών-Αλλογενών και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών –Μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής- στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι η εγγραφή των φοιτητών  Ειδικής Κατηγορίας Αλλοδαπών-Αλλογενών και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών –Μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής , για το ακαδημαίκό έτος 2016-2017, θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από 23 έως 30 Σεπτεμβρίου 2016.

Περισσότερες πληροφορίες  σχετικά με τα δικαιολογητικά εγγραφής θα βρείτε στο ΦΕΚ 820/Β/28-3-2016.

Υποτροφίες Κυβέρνησης Μεξικού σε Έλληνες φοιτητές για σπουδές έτους 2017.

Σύμφωνα με το από 28-7-2016 έγγραφο της Πρεσβείας του Μεξικού στην Αθήνα, η Κυβέρνηση του Μεξικού προσφέρει σε Έλληνες υπηκόους υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο Κολλέγιο του Μεξικού και σπουδές μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου στο Ινστιτούτο Λατινοαμερικανικών Κοινωνικών Επιστημών.  
Η Πρεσβεία του Μεξικού θα δεχθεί υποψηφιότητες με πλήρη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως και την 23η Σεπτεμβρίου 2016.    

Εγγραφή Πρωτοετών Φοιτητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι η εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2016 στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου 2016.

Βαθμολογία Μαθημάτων κ. Γιαννακόπουλου Ν.

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να δούν το γραπτό τους στα μαθήματα του κύριου Γιαννακόπουλου (Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι, Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ και Οικονομικά της Εκπαίδευσης) μπορούν να προσέλθουν στο γραφείο του κ. Γιαννακόπουλου (κτίριο 6) την Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου από 10.00 εώς 13.00.

Ο Διδάσκων,

Ν.Γιαννακόπουλος

Επιλογή Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών για άσκηση σε Πρεσβείες του εξωτερικού

Το Υπουργείο Εξωτερικών, μέσω της δράσης «Erasmus/ Πρακτική Άσκηση», στην οποία συμμετείχαν μόνο ΑΕΙ και ΤΕΙ που διαθέτουν Οικονομικές και Νομικές Σχολές, επέλεξε τελικά τέσσερις (4) φοιτητές του Πανεπιστημίου μας να κάνουν την πρακτική τους σε Πρεσβείες του εξωτερικού, οι οποίοι επελέγησαν κατόπιν μοριοδότησης και συνέντευξης και προέρχονται όλοι από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ υποβολής αιτήσεων στο Μ.Π.Σ "Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων"

ΠΑΡΑΤΑΣΗ υποβολής αιτήσεων στο Μ.Π.Σ "Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων" μέχρι και Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου - 24:00


Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το Μ.Π.Σ "Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων" παρατείνεται μέχρι και την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου και ώρα 24:00.

Παρακαλώ μεταβείτε στην ιστοσελίδα http://postgrad.econ.upatras.gr/el για περισσότερες πληροφορίες.

 

Τελετή Ορκωμοσίας Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Η τελετή ορκωμοσίας θα διεξαχθεί την Δευτέρα 25 Ιουλίου  2016, στο Αμφιθέατρο Ι4 του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου.

Η ορκωμοσία θα γίνει με αλφαβητική σειρά ως ακολούθως

ώρα 09.00     Επώνυμο από Α έως Λ και

ώρα 10.30     Επώνυμο από Μ έως Ω.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από την έναρξη της Τελετής στο χώρο, προκειμένου να περιενδυθούν την τήβεννο.

Σελίδες