Συμμετοχή στην εξέταση του μαθήματος "Ανάλυση Δεδομένων"

Συμμετοχή στην εξέταση του μαθήματος "Ανάλυση Δεδομένων"

 

Καλούνται οι φοιτητές, που προτίθενται να συμμετάσχουν στην εξέταση του μαθήματος "Ανάλυση Δεδομένων", να εγγραφούν στην αντίστοιχη ομάδα που έχει δημιουργηθεί στη σελίδα του μαθήματος στο e-class, μέχρι και την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου. Όσοι φοιτητές δεν εγγραφούν στην ομάδα δεν θα έχουν δικαίωμα να εξεταστούν.

 

Οι ώρες εξέτασης για τα τμήματα που θα δημιουργηθούν θα ανακοινωθούν την Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου.

 

Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση έχουν αποκλειστικά οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα στο progress.