ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι -ΤΜΗΜΑ Β

Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 6.12  12.00-13.00 ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 1.1.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ECLASS ΤΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ.


Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ 
ΑΘ.ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ